Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitimi Akreditasyonu
24 Ağustos 2021      1959 yılında başlayıp 2008 yılından itibaren Prof.Dr.Sebahat Aksaray'ın sorumluluğunda yürütülmekte olan  SBU Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitim programının amacı; ülkemizde Tıbbi Mikrobiyoloji alanında ihtiyaç duyulan tüm bilgi ve beceriyle donanmış, bilgi düzeyi yüksek, nitelikli bir Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı yetiştirmektir. Verilen eğitimin  standartlara uygunluğu Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (KLİMUD) tarafından “Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitiminin, çağdaş eğitim ve bilim ölçütlerine uygun standardını oluşturmak, korumak ve yükseltmek amacıyla” kurulmuş olan Türk Tıbbi Mikrobiyoloji Yeterlilik Kurulu’nca (TTMYK) değerlendirilmesi sonucunda   SBÜ Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği’nin fiziki alt yapı, eğitim programı ve eğiticiler açısından “Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitimi” vermeye yeterli ve yetkin olduğu görüşüne varılmış ve Uzmanlık Eğitim Akreditasyonu almıştır.   • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg