Nütrisyon Destek Birimi
01 Şubat 2022

Nütrisyon Destek Birimi


        Sağlık hizmetlerinin etkinliğinin artırılması ile bireysel beslenme uygulamalarının düzeltilmesi, önlenebilir hastalıkları, sakatlıkları ve erken ölümleri azalttığı, vücut fonksiyonlarının optimal olarak sürdürülmesi için yeterli ve dengeli nütrisyon desteği gerektiği, ile ilgili bilimsel sonuçlar son yıllarda giderek artan sıklıkta sunulmaya ve kabul görmeye başlamıştır. Bu amaçla yatan hastalarımıza nütrisyon destek hizmeti vermek için Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 17. 06. 2010 tarih ve 24718 sayılı  Total ParenteralNütrisyon İçin Güvenli Uygulamalar Rehberi konulu genelgesi doğrultusunda  Ekim 2010 tarihinde Nütrisyon Destek Birimini kurduk.

        Nütrisyon Destek Biriminin kuruluş amacı hastanemize yatan tüm hastaları nütrisyon yönünden değerlendirmek, malnütrisyon tanısı  alan veya doğal yollarla ihtiyacı olan besinleri alamayan hastaların beslenme destek tedavilerini düzenlemek, enteral ve parenteral beslenme ürünlerinin amacına uygun kullanılmasını sağlamak ve bu konudaki uygulama hatalarının giderimesi için gerekli eğitimleri vermektir. 

       Hastanemizde günübirlik yatışlar dışında yatan her hastaya Nutriyon Risk Taraması (NRS 2002 formu) uygulanmaktadır. Bu formda hastaların malnutrisyon durumları kilinik hemşireleri tarafından değerlendirilmektedir. Skoru 3 ve üzeri tespit edilmiş hastalar nutrisyon ekibi tarafından takibe alınır. Birimimiz ayrıca hekimin konsültasyon isteğiyle hastayı değerlendirip bir tedavi planı oluşturmaktadır. Hasta taburcu olana kadar veya nutrisyon destek endikasyonu ortadan kalkana kadar birimimizce takip edilmektedir. Ayaktan hizmet veren Hemodiyaliz Ünitesi ve Tıbbi Onkoloji Ünitesine başvuran hastalara da NRS 2002 formu doldurulmaktadır.Birimimiz ayrıca  akılcı ilaç yönetmeliği gereğince enteral ve parenteral ürünlerin planlanmasında ve alımında görev yapmaktadır. Kliniklerdeki tüm sağlık personeline belirli periyotlarda enteral ve parenteral beslenme, uygulamaları konusunda eğitim vermektedir. Ayrıca nütrisyonla ilgili ulusal ve uluslararası toplantılarda hastanemizi temsil etmekte ve bilimsel çalışmalarımızı sunmaktayız. Hastanemizde faaliyet gösteren nütrisyon destek birimi  ekibini oluşturan nütrisyon destek komisyonunda hastane idarecileri, branş uzman hekimleri, eczacı, diyetisyenler, hemşireler görev yapmaktadır. 

NÜTRİSYON DESTEK KOMİSYONU: Belirli aralıklarla toplanarak yapılan çalışmaları değerlendirmekte, gerektikce yeni çalışma planları yapmakta ve çalışmalara görev alanlarına göre destek sağlamaktadır. Hastanın hekimi veya konsulte eden diyetisyen tarafından hekim konsultasyonu istenildiği takdirde Nutrisyon Destek Birimi hekimleri  hastayı değerlendirir ve yerinde tedavi önerilerinde bulunur, nutrisyon konusunda ileri tedavi ve işlem gerekiyor ise planlamasını yapar.  

DİYETİSYENLER: Konsültasyon hizmeti,  yatan hastaların ve yakınlarının nütrisyon konusunda eğitimlerini vermekte.

NÜTRİSYON HEMŞİRELERİ: Malnütrisyon tanısı almış hastaların takibi, verilerin kayıt edimesi, nütrisyon ürün kullanımının takibi, hasta ve yakınlarının bilgilendirilmesi görevini yapmaktadırlar.NÜTRİSYON DESTEK KOMİSYONU

Başkan: Prof. Dr. Osman EKİNCİ


İdari Birimler:

Başhekim Yrd: Uzm. Dr. Mustafa EFENDİOĞLU  

Sağlık Bakım Hiz. Md: Emine AYANCI

Hasta Hiz. Otelcilik Müdürü: Sevim DENİZ

Başeczacı:Cansu ERTURAN            


Klinikler:   

Nöroloji        :Prof. Dr. Cemile Handan MISIRLI

Beyin ve Sinir Cerrahisi: Prof. Dr. Arif Tarkan ÇALIŞANELLER   

Enfeksiyon Hastalıkları: Prof. Dr. Serpil EROL

Onkoloji: Uzm.Dr. Ezgi ÇOBAN

İç Hastalıkları: Prof. Dr. Kadir KAYATAŞ

Çocuk Hastalıkları: Doç.Dr. Çağatay NUHOĞLU

Gastroenteroloji: Doç.Dr.Fatih GÜZELBULUT

Genel Cerrahi: Uzm. Dr. Mehmet TALU       

Anestezi ve Reanimasyon: Prof.Dr. Osman EKİNCİ

Göğüs Hastalıkları: Uzm.Dr. Gamze AYAR KARAKOÇ

Diyetisyen:Kevser YAMAN

Diyetisyen:Melek TÜRKMEN

Diyetisyen:Kübra Nur KESKİNOĞLU

Hemşire: Ayfer DOKUYUCU

Hemşire: Zahide KELEŞ