Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
21 Eylül 2022

Kulak Burun Boğaz kliniğimiz, servis ve acilden gelen hastalara 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir. Hastalara ciddi güvenilir ve nitelikli hizmet anlayışıyla ve  tıp literatürüne katkı sağlayarak çalışılmaktadır. Kliniğimizin içinde bulunan ameliyathanede Endoskopik ve açık cerrahi uygulamalar, endoskopik ve mikroskopik ameliyatlar,  yanı sıra anterior kafa tabanıyla ilgili özellikli ameliyatlar, baş boyun kanserlerinin tümü her gün üç genel masasında yapılmaktadır.

Hastanemiz  poliklinik binasında bulunan 5 poliklinikte ve 2'si semt polikliniğinde olmak üzere toplam 7 poliklinikte her gün kesintisiz hizmet verilmektedir. Hastanemiz E bloğunda 2. katta 19 yataklı servis ve 3 genel odası bulunan ameliyathane bulunmaktadır. Ayrıca 2 adet odyometri cihazı, timpanometri ve BERA ile işitme değerlendirilmesi yapılmaktadır.Fleksibl laringoskopiyle larinks mikrocerrahisi ve tedavisi olacak hastalar ve vestibüler değerlendirme ile vertigo tedavisi de rutin olarak yapılmaktadır.

Birimlerimiz:

5 poliklinik odası

17 servis yatağı, 2 özel oda

1 adet pansuman ve müdahale odası

1 adet endoskopi odası (Poliklinik)

1 adet mikroskopi ve müdahale odası (poliklinik)

2 adet odyometri odası

Eğitim ve İdari Sorumlu:

Prof.Dr. Sema ZER TOROS

Eğitim  Görevlilerimiz:

Doç.Dr.Ayşegül VERİM

Doç.Dr. Çiğdem TEPE KARACA 


Uzman Doktorlarımız:

Op.Dr. Lütfü ŞENELDİR (Başasistan)

Op.Dr.Süleyman ERDOĞDU

Op.Dr. Önder İHVAN

Op.Dr. Emre GÜRKAN

Op.Dr. Taner ÖZDEMİR

Op.Dr.Selçuk YILDIZ

Asistan doktorlarımız:

Dr Selim KUL

Dr Çağrı BECERİK

Dr Uğur DİNÇER

Dr Egehan YILDIZ

Dr. Mustafa ESER

Dr. Aykut YANKUNCU

Dr. Hakan ASLAN

Dr.Uğur DİNÇER

Dr.Semih SAĞLAM

Dr.Eslem YILDIZ

KBB Kliniğimizde aylık ortalama  7500 poliklinik hastası muayene olmakta ve 350 hastanın ameliyatı yapılmaktadır.

Kliniğimizde yapılan başlıca ameliyatlar:

Tüm Baş Boyun Kanser Cerrahisi ameliyatları ve flep rekonstrüksiyonları,

Endoskopik Kafa Tabanı  tümör cerrahisi ameliyatları,

Endoskopik sinüs cerrahisi ameliyatları ,BOS fistülü ameliyatları,

Endoskopik Dakriyosistorinostomi ameliyatları,

Mikroskopik larinks benign hastalıkları cerrahisi,

Kulak mikro cerrahisi ve otoplastik ,estetik ameliyatları,

Fasial yüz ve burun estetik ameliyatları,

Pediatrik Otorinolaringolojiyle ilgili; tonsil adenoid, konjenital kist ve seröz otit cerrahisine yönelik tüp tatbiki ameliyatları,

Tükürük bezi cerrahisi,

Tiroid malign ve benign hastalıkları cerrahisi,

Ayrıca KBB Kliniğinde Yapılan Diğer İşlemler

Fleksibl laringoskopi

Sinir Nöromonitorizasyonu

Vestibüler Manevralar