Karaciğer-Pankreas-Safra Yolları Cerrahisi Polikliniği
10 Ocak 2023


Karaciğer-Pankreas-Safra Yolları Cerrahisi (Hepato-Pankreato-Biliyer Cerrahi) poliklinik hizmetimiz uzun yıllardır bu alanda deneyimli hekimlerimiz tarafından verilmektedir.

Karaciğer, pankreas ve safra yollarının cerrahi hastalıkları genel cerrahinin önemli alanlarından birini oluşturur. Tıbbi ve teknolojik gelişmeler bu hastalıkların tedavisinde yeni olanaklar sağlarken, genel cerrahi içindeki alanını da genişletmiştir.

Hastanemizde hastalar multidisipliner yaklaşım ile ele alınmaktadır. Tanı ve tedavide cerrahinin yanı sıra, Radyofrekans (RF) ya da Mikrodalga (MW) Ablasyon ve Perkütan Transhepatik Biliyer Drenaj gibi girişimsel radyolojik yöntemler ile Endoskopik Retrograd Kolanjio-Pankreatografi (ERCP), Endoskopik Ultrasonografi (EUS) ve İntraoperatif Kolanjioskopi (ameliyat sırasında safra yolları endoskopisi) gibi endoskopik yöntemlerin kullanılması cerrahideki başarıyı arttırmaktadır.

 Bu alanda ele alınan ve tedavi edilen hastalıkların önde gelenleri şunlardır;

Karaciğer

 • Karaciğer tümörleri
 • Karaciğerin habis (kötü huylu) tümörleri
 • Metastatik karaciğer tümörleri (Karaciğer dışı habis tümörlerin karaciğere yayılımı)
 • Karaciğerin selim (iyi huylu) tümörleri
 • Karaciğerin kistleri
 • Karaciğer kist hidatiği (Ülkemizde sık görülen paraziter hastalık)
 • Karaciğerin parazit dışı kistleri
 • Karaciğer apseleri

  Pankreas

 • Pankreas tümörleri
  • Pankreasın habis (kötü huylu) tümörleri
  • Pankreasın selim (iyi huylu) tümörleri
 • Akut ve kronik pankreatit ile bunların komplikasyonları

  Safra Yolları

 • Safra taşları
 • Komplike safra kesesi taşları
 • Safra yolları taşları
 • Safra kesesi ve safra yolları tümörleri
 • Safra yolu yaralanmaları ve darlıkları
 • Safra yolu kistleri

 

Çarşamba – Cuma:Op. Dr. Metin Tilki

Salı:  Doç. Dr. Oğuzhan Sunamak / Doç. Dr. Cebrail Akyüz