Biyokimya
16 Ağustos 2023

     TIBBİ BİYOKİMYA BÖLÜMÜ TEST REHBERİ

İstanbul
Sağlık Bilimleri Üniversitesi


HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM ARAŞTIMA HASTANESİ


TIBBİ BİYOKİMYA BÖLÜMÜ TEST REHBERİ


Rutin Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı         Modern tıbbın teşhis ve tedavisinde önemli bir yere sahip olan Tıbbi Biyokimya analizlerinin büyük çoğunluğu Hastane Laboratuvarımız ve Merkez Laboratuvarda yapılmaktadır. Laboratuvarlarımızda; tanı, prognoz ve tedavinin izlenmesinde, biyolojik materyallerde (serum, plazma, idrar ve diğer vücut sıvıları) kimyasal analizler gerçekleştirilmektedir.

Hastanemiz bünyesindeki laboratuvarımız 24 saat kesintisiz acil hizmeti de vermektedir. Laboratuvarımızın amacı; klinisyenlere hasta laboratuvar bilgisinin sunulması, acil müdahale gerektiren durumlarda tanı ve tedavi için gerekli testlerin analizini gerçekleştirmektir. Acil laboratuvarımız acil servis hastalarına ve servislerde yatan hastalara hizmet vermektedir.

Tüm cihazlarımızın temizlik, bakım ve kalibrasyonları günlük, haftalık ve aylık olarak laboratuvar çalışanları ve firma teknik servisleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Testlerimiz günlük olarak iç kalite kontrol çalışmaları ile değerlendirilirken; RIQAS, KBUDEK, QualiCont gibi Dış kalite kontrol programlarına üyeliğimiz de bulunmaktadır.

 

Tıbbi Biyokimya Ar-Ge Laboratuvarı

Ortak program çerçevesinde SBÜ Hamidiye Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı’nda bulunan Ar-Ge laboratuvarında bulunan alt yapı ile farklı biyobelirteçlerin düzeyleri ELISA ile, protein ekspresyonları Western Blot yöntemiyle, gen ekspresyonları RT-PCR ile, LC-MSMS, HPLC, GC-MS gibi kromatografik cihazlarla kantitasyon tayini, bitkisel ekstraksiyonlar ile antioksidan analizler, hücre kültürü analizlerinde sitotoksisite, genotoksisite, apoptoz gibi yöntemlere bakılmaktadır. Ar-Ge laboratuvarımız her yıl 20’den fazla yayın çıkarmakta ve bilimsel başarısını sürdürmektedir.  

Acil laboratuvarımızda rutin olarak yapılan testler şunlardır:

Rutin biyokimya

Hormon

İlaç düzeyi (Lityum)

Alkol

Amonyak

Kardiyak markerlar

Tam idrar tahlili

24 saatlik idrar tahlili

Gaitada gizli kan

Gaitada sindirim tahlili

Koagülasyon

Kan gazı

Oral glukoz tolerans testi (OGTT)

 


 

Klinik Çalışanlarımız:


Eğitim sorumlusu: 

Prof. Dr. Ebru KALE
Doç. Dr. Fatih YEŞİLDALİdari Sorumlu Başasistan: 

Uzm. Dr. Mehmet Murat YEKREK


Üniversite ve AR-GE Sorumlusu: 

Doç. Dr. Eray Metin GÜLER
Uzmanlar Doktorlar:

Uzm. Dr. Adile ÖZERTÜRK

Uzm. Dr. Fatma KUMBASAR

Uzm. Dr. Mehmet Haluk ÖZKAZANÇUzmanlık Öğrencileri:

As.Dr. Ebrar Şeyma ÖZDEMİR

As.Dr. Demet ÖZÇELİK

As.Dr. İrem Ecem GÜLER

As.Dr. Elif Erva KARAİSMAİL

As. Dr. Merve AKMAN

As. Dr. Şiyar KAYA
Teknisyen Sorumlusu:

Atilla BÜKÜLMEZ


Teknisyenler:


Tek.Ethem ERDUR

Tek.Hamdi YILMAZ

Tek.İsmail DEPE

Tek.Fatma ÇELİK

Tek.Bahar ARICI

Tek.Ümmühan YILMAZER

Tek.Ayşe ŞENKAL

Tek.Emine AKTÜRK

Tek.Cihat YILDIRIM

Tek.Ahmet İLBEY

Tek.Emel KALKAN

Tek.Filiz KOCA

Tek.Görkem ALKAN

Tek.Ahmet YILMAZ

Tek.Metin ŞAFAK

Tek.Berna ÇALIŞ

Tek.İsmail DANIŞMAN

Tek.Tuğçe GÜNDOĞDU

Tek.Aysel CAN

Tek.İlknur ATEŞ

Tek.Gönül OĞUZ