Kan Merkezi
27 Ocak 2022

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kan Merkezi 2015 yılından beri Transfüzyon merkezi statüsünde olup bu tarihten itibaren kan ihtiyacını Türk Kızılay’ı Kuzey Marmara Bölge Kan Merkezi’nden temin etmektedir. Hastanemizin kan merkezi 1947 yılında, tarihi başhekimlik binasında, şu an sicil işlemlerinin yapıldığı yerde kurulmuştur. İlk sorumlu hekimi Dr. Muzaffer Aksoy’dur. 1963 yılında şimdiki çocuk kliniği olan binaya taşınmış ve 1971-2008 yılları arasında şu anda patoloji laboratuvarının olduğu blokta hizmet vermiştir. 2008 yılından itibaren yeni yapılan poliklinik binasına taşınmıştır.

Kan temini Kızılay Bölge Kan merkezi’nden karşılanamadığı durumlarda kendi merkezimizce kan alma ve komponent ayrıştırma uygulamaları devam etmektedir. Dahiliye ve cerrahi klinikleri başta olmak üzere  diğer tüm birimler için yıllık 18.000 ünite kan ürünü kullanılmaktadır. Bu ürünlerin 13000 ünitesi eritrosit süspansiyonudur.

Kan merkezimizde 1999 yılında yapılmaya başlanan donöraferezi,  günümüze dek sürdürülmüş ve başarılı sonuçlar alınmıştır. Komponent kullanımı ve endikasyonları hastanemizde yapılan eğitimlerle alışkanlık haline getirilmiş, eritrosit süspansiyonu kullanım oranı %100’e ulaşmıştır.

Kan merkezimiz ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Eğitimi Sertifika Programı’ çerçevesinde sertifika eğitimi veren  İstanbul’daki  3 kan merkezinden biridir.

VERİLEN HİZMETLERİMİZ

     *Tam kan alınması ve komponentlerine ayrıştırılması ( eritrosit, taze donmuş plazma, kriyopresipitat- Bölge Kan Merkezi karşılayamadığında)

     *Aferez yöntemiyle trombosit elde edilmesi

     *Aferez yöntemiyle eritrosit elde edilmesi

     *Eritrosit yıkama

-    ÇALIŞILAN TESTLER

    *Kan gruplama

    *Rhsubgrup tayini

    *Antikor tarama

    *Antikor tanımlama

    *Antikor titrasyonu

    *Crossmatch (çapraz karşılaştırma)

    *Direk coombs

    *Soğuk aglütinasyon

    *Mikrobiyolojik tarama testleri ( HBsAg, AntiHCV, AntiHIV, Syfiliz )

    *Hemogram (donasyon öncesi)

Kan merkezimizde testlerin çalışılmasına internal kontrollerle başlanmakta olup, kan merkezimiz NEQAS eksternal kalite kontrol programına üyedir.

Kan Merkezimiz 24 saat aralıksız hizmet vermekte olup transfüzyon hizmeti 24 saat devam etmekte, donasyon işlemleri yalnızca mesai saatleri içinde yapılmaktadır.

Kan merkezinde yapılan tüm hizmetler 1 kan merkezi sorumlu doktoru, 2 Biyolog, 5 Laboratuvar teknikeri, 1 hemşire, 2 sekreter tarafından yürütülmektedir.