Asistanlık Süreçleri
15 Mart 2023

T.C.

İSTANBUL VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

HAYDARPAŞA NUMUNE EĞITIM VE ARAŞTIRMA HASTANESI

Tıpta Uzmanlık Eğitimi ile İlgili İhtiyacınız Olan Tüm Süreçler ve Belgeler;

1- Asistan başlayış işlemleri için tıklayınız…
2- Asistan rotasyon bitirme formu
için tıklayınız...
3- Asistan zorunlu iç rotasyon dilekçesi tıklayınız…

4- Asistan kanaat formu tıklayınız…

5- Tez konusu onay formu için tıklayınız…
6- Tez çalışması için maddi destek dilekçesi tıklayınız…
7- Tez konusu onayı başvuru dilekçesi tıklayınız…
8- Tez sınavı dilekçe için tıklayınız..
9- Tez sınavı sonuç formu tıklayınız…
10- Uzmanlık tezi değerlendirme formu için tıklayınız…
11- Uzatma talep dilekçesi için tıklayınız…
12- Uzmanlık sınavı dilekçesi için tıklayınız..
13- Uzmanlık sınavı sonrası tamamlanacak belgeler için tıklayınız...
14- Turnitin tez benzerlik formu tıklayınız…
15- Tez çalışmaları takip formu tıklayınız…
16- Tez sunum şablonu için tıklayınız...
17- Tez yazım kılavuz için tıklayınız...