Kalite Yönetim Birimi
07 Nisan 2023

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ
ADI SOYADIGÖREVİ
Dr.Sema KOPUZ YETİŞBaşhekim Yardımcısı
Mesude ARSLAN KABADAYIKalite Yönetim Direktörü
Derya ŞAHİNKalite Birim Çalışanı
Candan ÇALIŞKANVeri Giriş Personeli
KALİTE YÖNETİM BİRİMİ ÇALIŞMALARI
SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu,
Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaların takibi,
Öz değerlendirmelerin yönetimi,
İstenmeyen Olay Bildirim ’ne ilişkin süreçleri yönetimi,
Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetimi,
Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geribildirimlerinin alınması gibi) yönetimi,
SKS çerçevesinde dokümanların yönetimi,
Kalite göstergelerine yönelik süreçlerin yönetimi,
SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılımı,
Kurumda uygulanacak olan projelerde, ilgili kriterler dahilinde katkı sağlamakla,
Verimlilik çalışmalarının koordinasyonunu yapmakla görevlidir.