Patoloji
02 Aralık 2022Patoloji kliniğinin tarihçesi ve günümüz özellikleri

 

Haydarpaşa Numune Hastanesiyle beraber faaliyete geçen kliniklerin başında  Anatomik Patoloji servisi gelmektedir.

Kliniğimiz 10 Mart 1936 yılında Prof. Dr. İhsan Şükrü Aksel tarafından birinci pavyonun alt katında, girişin solundaki odada açılmıştır. O tarihten bu yana pek çok kıymetli patoloji hocasının şeflik yaptığı bu bölüm Türkiye’deki patoloji tarihçesi içinde, gerek buradan yetişen hekimler, gerekse ürettiği değerler açısından çok anlamlı bir yere sahiptir. 1990 yılından bu yana bu bölümden 50 üzerinde uzman hekim ve akademisyen (10 profesör ve 4 doçent)  yetişmiştir.

Kliniğimiz kendi bünyesindeki olguların yanı sıra Dr. Siyami Ersek Eğitim ve Araştırma Hastanesinin tüm patolojik materyalini de incelenmektedir. Ayrıca bazı çevre hastanelerden gelen konsültasyon olgularını da değerlendirilmektedir.

Kas ve sinir patolojisi dışında tüm patoloji materyali bölümümüzce kabul edilmekte ve incelenmektedir.

Bu klinikte akademik kadro; biri profesör, ikisi doçent ve  5 uzman doktor (1’i dışında 10 yıl üstü kıdeme sahip)’dan oluşmaktadır.

2008 yılından beri “section” sistemi mevcuttur.

2022 yılında Patoloji Dernekleri Federasyonu tarafından verilen Eğitim Akreditasyonu belgesini 5 yıllığına almaya hak kazanmıştır.

Yılda 40.000’e (covid dönemi öncesi) yakın olgunun değerlendirildiği kliniğimizde;     

-GIS ve Karaciğer Patolojisi

-Meme Patolojisi

-Jinekolojik patoloji,

-Nöropatoloji,

-Üropatoloji,

-Nefropatoloji / Böbrek transplantasyon patolojisi,

-Dermatopatoloji

-Akciğer patolojisi,

-Sitopatoloji,

-Hematopatoloji

bölümlenmesi bulunmaktadır.


13 kişilik teknik kadro ile hizmet veren bölümümüzde her türlü rutin patolojik incelemenin yanı sıra, histokimya, immunhistokimyasal incelemeler,genetik ve FISH incelemeleri rutinde uygulanmaktadır.

Kliniğimizda rutin laboratuarımız, dört  makroskopi kabininin yer aldığı makroskopi salonumuz ve immunhistokimya laboratuarımız vardır. Dokuların incelemeye hazır hale getirildiği rutin laboratuarda üç doku takip cihazı, iki adet otomatik boyama cihazı, bir doku gömme cihazı, bir adet tam kapalı sistem boyama ve film kapama cihazı, otomatik lam ve blok yazma ve dört adet mikrotom bulunmaktadır. Ayrıca intraoperatif patoloji konsültasyonu amacıyla kullanılan doku dondurma cihazı ile acil tanı verilmektedir.

Kliniğimizde sadece histopatolojik incelemeler değil, sitolojik incelemeler konusunda da farklı bir geleneği sürdüren bir bölümdür.  Burada 1990 yılından beri ince iğne aspirasyon biyopsisi ya bizzat kendimiz  (patolojideki İİAB odasında poliklinik hizmeti verilmektedir) ya da radyologlar eşliğinde multidisipliner olarak rutin uygulanmakta idi. Bu uygulama 2016 yılına kadar devam etmiştir. Bu tarihten sonra ise özellikle KKB kliniğinden refere edilen yüzeyel /palpable kitlelere İİAB uygulaması bölümümüz içinde devam etmek olup, diğer sitolojik işlemler girişimsel radyoloji (Hastanemiz ve Siyami Ersek hastanesi, girişimsel radyoloji bölümleri ) bölümü tarafından gerçekleştirilmektedir.  

Vücut sıvılarının preparasyonunda sıvı bazlı sistem (thin-prep)   kullanılmakta, hücre blokları hazırlanmaktadır.

Yine servikovaginal smear’de sıvı bazlı sistem (thin-prep) kullanılmaktadır. Buna ek olarak; servikovaginal smear'de real time PCR ile HPV tipleme çalışması yapılmaktadır.

      
Ayrıca 2013 yılından itibaren Moleküler Patoloji bölümü de kurulmuş olup, hem kendi  hastalarımıza hem de dışarıdan konsültasyon amacıyla gelen hastalara hizmet vermektedir. Rutin olarak EGFR, BRAF, K RAS; N RAS, PIK3, v.b   testleri uygulanmaktadır.

Ayrıca in situ hibridizasyon tekniği ile ALK, ROS 1, EBER , HER 2, CDKN2A, 1p /19q  testleri de çalışılmaktadır.

 

 


İdari ve Eğitim Sorumlusu:

Prof.Dr. Fügen VARDAR AKER

Eğitim Görevlileri:

Doç.Dr. Nermin Koç

Doç.Dr.Gülistan Gümrükçü

Uzman Doktorlar:

Uz.Dr.Makbule ÇIKRIKÇIOĞLU

Uz.Dr.Aylin GÖNÜLTAŞ

Uz.Dr.Meryem DOĞAN


Uz.Dr.Zühal ÖZCAN

Uz.Dr.Seda MAZMANOĞLU ATILMAN

Asistan Doktorlar:

Cansu Sönmez

Erhan Ekren

Berfin Ekin Yıldız

Melis Erdal

Yaşar Kaan Akgök

İbrahim Aloğlu

Seçil Kılar Kösemen

Beyza Betül Şenay

Erva Bengü Balaban