Patoloji
27 Ocak 2022
Sağlık Tesisimizle beraber faaliyete geçen laboratuarların başında anatomik patoloji servisi gelmektedir. Bölümümüz 10 Mart 1936 yılında Prof. Dr. İhsan Şükrü Aksel tarafından birinci pavyonun alt katında, girişin solundaki odada açılmıştır. O tarihten bu yana pek çok kıymetli patoloji hocasının şeflik yaptığı bu bölüm Türkiye’deki patoloji tarihçesi içinde, gerek buradan yetişen hekimler, gerekse ürettiği değerler açısından çok anlamlı bir yere sahiptir. 1990 yılından bu yana bu bölümden 40 uzman hekim ve akademisyen (5 doçent ve 3 profesör)  yetişmiştir.
Bölümümüz kendi bünyesindeki olguların yanı sıra Dr. Siyami Ersek Eğitim ve Araştırma Hastanesinin tüm patolojik materyalini de incelenmektedir. Ayrıca bazı çevre hastanelerden gelen konsültasyon olgularını da değerlendirilmektedir. Kas ve sinir patolojisi dışında tüm patoloji materyali bölümümüzce kabul edilmekte ve incelenmektedir.
Bu bölümde akademik kadro, biri doçent olan şef ve 6 uzman doktor tarafından ile sağlanmaktadır. Yaklaşık 15 yıla yakın bir süreden beri tüm uzman hekimlerimiz kendi ilgi alanlarında/section”larında olgu rapor etmektedir. Yılda 35.000 olgunun değerlendirildiği bölümümüzde;     

   Nöropatoloji
   Üropatoloji
   Nefropatoloji
   Dermatopatoloji
   Akciğer Patolojisi
   Sitopatoloji
   Gastro ve Karaciğer Patolojisi
   Meme Patolojisi bölümlenmesi bulunmaktadır.


10 kişilik teknik kadro ile hizmet veren bölümümüzde her türlü rutin patolojik incelemenin yanı sıra, histokimya ve immunhistokimyasal incelemeler rutinde her gün uygulanmaktadır. Bölümümüzde rutin laboratuarımız, dört  makroskopi kabininin yer aldığı makroskopi salonumuz ve immunhistokimyalaboratuarımız vardır. Dokuların incelemeye hazır hale getirildiği rutin laboratuarda üç doku takip cihazı, iki  adet otomatik boyama cihazı, bir doku gömme cihazı, bir adet tam kapalı sistem boyama ve film kapama cihazı, otomatik lam ve blok yazma ve dört adet mikrotom bulunmaktadır. Ayrıca intraoperatif patoloji konsültasyonu amacıyla kullanılan doku dondurma cihazı ile acil tanı verilmektedir.
Bölümümüz sadece histopatolojik incelemeler değil, sitolojik incelemeler konusunda da farklı bir geleneği sürdüren bir bölümdür.  Burada 1990 yılından beri ince iğne aspirasyon biyopsisi ya bizzat kendimiz  (patolojideki İİAB odasında poliklinik hizmeti verilmektedir) ya da radyologlar eşliğinde multidisipliner olarak rutin uygulanmaktadır. Vücut sıvılarının preparasyonunda sıvı bazlı sistem (thin-prep)   kullanılömakta, hücre blokları hazırlanmaktadır. Yine servikovaginalsmear’de sıvı bazlı sistem (thin-prep) kullanılmaktadır. Buna ek olarak; servikovaginalsmear'de HPV tipleme çalışması başlamıştır.        
Ayrıca 2013 yılından itibaren Moleküler Patoloji bölümü de kurulmuş olup, hem kendi  hastalarımıza hem de dışarıdan konsültasyon amacıyla gelen hastalara hizmet vermektedir. Rutin olarak EGFR, BRAF, K RAS; N RAS   testleri uygulanmaktadır. Ayrıca in situhibridizasyon tekniği ile ALK, ROS 1, EBER , HER 2 testleri de çalışılmaktadır.


İdari ve Eğitim Sorumlusu:

Prof. Dr. Fügen VARDAR AKER

Eğitim Görevlileri:

Doç. Dr. Selvinaz ÖZKARA

Uzman Doktorlar:

Uz. Dr. Gülistan GÜMRÜKÇÜ
Uz. Dr. Makbule ÇIKRIKÇIOĞLU
Uz. Dr. Meryem DOĞAN
Uz. Dr. Zühal  ÖZCAN
Uz. Dr. Aylin GÖNÜLTAŞ