Hekimlik Hizmetleri
01 Şubat 2018

Hastanemiz Osmanlı Sultanlarından 2. Sultan Abdulhamit Han tarafından 1800'lü yıllarda temeli atılmış tarihi bir kurumdur.

1903 yılında Mekteb-i Tibbiye-i Şahane olarak açılmış, ilk başhekimi Op. Dr.Cemil TOPUZLU Paşa dır.

İlk açılışta, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr. Besim Ömer Paşa, K.B.B. Op. Dr. Ziya Nuri Paşa, Dahiliyede Uzm. Dr. Akil Muhtar Bey, Uzm. Dr. Neşet Ömer Bey,  Uzm. Dr. Süreyya Ali Bey,  Anatomi hocası Uzm. Dr. Nurettin Ali Bey kadrosuyla eğitime başlamıştır.

Mekteb-i Tıbbiye–i Şahane olarak yapılan hastanemiz Sultan Selim Vakfı üzerine kurulmuş olup; mimarı Fransız D’Aranco dur. 1904-1905 de binanın su ve havagazı tesisatı tamamlanmış, akabinde Cemil Paşa 30 bin altın ile kalorifer tesisatını yaptırmıştır.  Bina 1903 den 1908 e kadar Askeri Tıbbiye olarak, 1908 den 1933 e kadar İstanbul Tıp Fakültesi olarak hizmet vermiştir. Daha sonra Tıp fakültesi Eğitim Bakanlığına, hastane kısmı da Sağlık Bakanlığına devredilmiştir. 1936 tarihinde Haydarpaşa Numune Hastanesi 225 yataklı  olarak faliyetine başlamıştır.

01/07/1936  tarihinde ameliyathane açılışı ve daha sonra sırasıyla röntgen,hayati kimya, göz,kbb, bakteriyoloji, anatomi, patoloji ve diş laboratuarı yapılmış diğer bölümler de pey der pey açılmıştır.

1936 yılındaki hekim kadrosu;

Baştabip ve intaniye hastalıkları mütehassısı ve laboratuvar şefi Dr. Kazım LAKAY

Dahili hastalıklar mütehassısı Dr. Teyfik SAĞLAM

Hariciye hastalıkları mütehassısı Op. Dr. Feridun Şeket EVRENSEL

K.B.B.  Op. Dr. Haydar İbrahim AYDAR

Hayati Kimya laboratuarı şefi Dr. İbrahim Ethem ULAGAY

Deri ve zührevi hastalıklar mütehassısı Dr. Nuri Osman EREN

Röntgen Mütehassısı Prof. Dr. Selahattin Mehmet ERK

Göz hastalıkları mütehassısı Dr. Zihni ARIKUT

Marazi teşrih mütehassısı Dr. ihsan şükrü AKSEL

Kadın hastalıkları ve doğum mütehassısı Dr. Zeki TEKTAŞ

Çocuk mütehassısı Dr. Sırrı Halil AKIRSOY

İdrar yolları hastalıkları mütehassısı Dr. Fuat Hamit BAYER

Diş tabip Hayrettin TAYLAN

Hastanemizde 01/04/1946  Yılında hemşire ve laborant okulu açılmış, müdire olarak Esma DENİZ tayin edilmiştir. 1949 yılında ilk mezunlarını vererek hemşire ve laborant yetiştirmeye başlamıştır.

Hastanemiz sağlık hizmeti sunumunda birçok ilke imza atmıştır. Türkiye’nin ilk reanimasyon kliniği 1959 yılında Dr. Cemalettin ÖNER tarafından hastanemizde kurulmuş olup, 1964 yılında 30 yatağı ile en büyük yoğun bakım ünitesidir. Türkiye de ilk mide rezeksiyonu hastanemizde yapılmıştır. İlk diplomalı plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı bu hastaneden çıkmıştır.1968 yılında ilk silikon meme protezi hastanemizde gerçekleşmiştir. 1991 yılında kadavradan böbrek nakli ile kamuda yapılan ilk böbrek transplantasyonu yapılmıştır. Yine karaciğer transplantasyonunu İstanbul'daki eğitim ve araştırma hastaneleri içinde ilk yapanlardan olup Sağlık Bakanlığına ait Acil Tıp Kliniği de hastanemizdedir.

Şu anda mevcut durumuyla hastanemiz 727 yataklı bir kurum olup, Cerrahi, Dahili ve Laboratuvar branşlarında eğitim vermektedir.

Cerrahi birimlerimizden Genel Cerrahi kliniğimiz başarılı laparoskopik operasyonlarıyla ön plana çıkmış yoğun kliniklerimizdendir.

Ortopedi kliniğince bölümünün tüm operasyonları yapılmakta hastanemiz skolyoz ameliyatları ile ön plana çıkmaktadır. Göz hastalıkları kliniğimiz göz bankası ve yan dallarıyla günlük   yaklaşık 70 operasyon gerçekleştirmektedir.

Hastanemiz Eğitim ve Araştırma Hastanesi olması nedeniyle tüm branşlarda kliniklerimizde asistan eğitimi verilmekte olup, birimler ve polikliniklerde ilgili dal uzmanları görev yapmaktadır.

CERRAHİ KLİNİKLERİMİZ

 1. Genel Cerrahi Kliniği
 2. K.B.B (kulak burun boğaz) Kliniği
 3. Beyin Cerrahi Kliniği
 4. Göz Hastalıkları Kliniği
 5. Ortopedi Kliniği
 6. Üroloji Kliniği
 7. Plastik Cerrahi Kliniği
 8. Kadın Hastalıkları ve Doğum
 9. Acil Servis (yetişkin ve çocuk acil ayrı olmak üzere)
 10. Anestezi ve Reanimasyon

DAHİLİ BİRİMLERİMİZ

1. Aile hekimliği polikliniği

2. Cildiye kliniği

3. Çocuk sağlığı ve hastalıkları kliniği

4. Çocuk psikiyatri polikliniği

5. Enfeksiyon hastalıkları kliniği

6. Fizik tedavi ve rehabilitasyon  kliniği

7. Gastroenteroloji kliniği

8. Göğüs hastalıkları polikliniği

9. İç hastalıkları kliniği

10. Nefroloji kliniği

11. Nöroloji kliniği (yan dal poliklinikleri  MS, başağrısı , inme, epilepsi, mevcut)

12. Psikiyatri kliniği

13. Medikal onkoloji polikliniği

14. Radyasyon onkolojisi polikliniği

15. Endokrin ve metabolizma hastalıkları kliniği

16. Tıbbi genetik polikliniği  (genetik hastalıklar danışmanlık hizmeti vermektedir)

TEMEL TIP BİLİMLERİ (LABORATUVAR-GÖRÜNTÜLEME BİRİMLERİ)

 1. Tıbbi Biyokimya kliniği ve laboratuvarı
 2. Tıbbi mikrobiyoloji kliniği ve laboratuvarı
 3. Tıbbi Patoloji kliniği ve laboratuvarı
 4. Radyodiyagnostik kliniği ve görüntüleme merkezi
 5. Nükleer Tıp birimi
 6. Doku tiplendirme ve genetik hastalıklar tanı merkezi mecut olup ayrıca;
 7. Endoskopi ve ERCP ünitelerimiz genel cerrahi ve gastroenteroloji birimleri tarafından hizmet vermektedir.