Göz Bankası
26 Ekim 2018

Kornea Nakli nedir?

Kornea gözün en ön tabakasında yer alan saydam dokudur. Travma, enfeksiyon, kalıtsal ve doğuştan hastalıklar gibi çeşitli nedenlerle saydamlığını kaybettik bulanıklaştığı zaman kişilerin ciddi görme kaybına neden olmaktadır. Bozulan kornea dokusunun yaşamını yitirmiş bir insandan alınan sağlıklı kornea dokusu ile değiştirilmesine kornea nakli (keratoplasti) denilmektedir. Kornea nakli tüm dünyada en sık uygulanan ve en başarılı olan organ naklidir.


Göz Bankacılığı Nedir?

Yaşamını yitirmiş bir insan gözünden alınan kornea parçasının nakil için uygunluk muayene ve değerlendirilmelerinin yapıldığı, uygun bulunana kornea dokularının hastaya nakil yapılana kadar uygun koşullarda saklandığı laboratuvarlara göz bankası denir. Göz bankaları dünyadaki en eski transplantasyon kuruluşudur.

Dünyadaki ilk göz bankası, 1944 yılında, Dr. R. TownleyPaton tarafından New York City'de kurulmuş

1957 yılında, Türkiye'deki ilk göz bankası Vehbi Koç tarafından, Ankara Üniversitesi Hastanesinde kurulmuştur.

Ortak standartlar ve işleyiş konusunda birliği, göz bankaları arası bilgi alışverişini sağlamak, 2001 yılında, resmi gazetede "Göz Bankaları ve Kornea Nakli Merkezleri Yönergesi" yayımlanmıştır,2005 yılı başında yürürlüğe girmiştir.

Türk Ceza Yasası; kadavradan kornea alım yetkisi yalnızca göz bankalarına tanınmıştır. Göz bankaları ve çalışanları dışındaki kurum ve kişilerin, kornea alımı, saklanması ve dağıtımı yapması suç sayılmıştır.

Kornea Nakil Sırasına Nasıl Kayıt Yapılır?

Göz Hekimi tarafından muayenesi yapılıp kornea nakli gerekli görülen hastaların hekimleri tarafından göz bankasına hasta kimlik ve klinik bilgileri ile başvurusu yapılıp, bakanlığın kayıt sisteminden hasta kaydı oluşturulur.

Göz bankası tıbbi müdürü tarafından kayıtlar ve donör bilgileri karşılaştırılarak kayıt sırasına göre eşleştirme yapılır.

Sırası gelen hasta hekimi tarafından bilgilendirilir.


Göz Bankası Çalışanları Görev Dağılımı

Göz bankası tıbbi müdürünün görev ve sorumlulukları;

-Bankada işlenmiş olan dokuların nakil için uygun olup olmamasına ve hangi tip keratoplasiye uygun olacağına karar verir

-Uygun olan dokuların dağıtımından sorumludur.


Laboratuvar yöneticisinin görev ve sorumlulukları

-Vericinin bilgilerinin araştırılması uygunluğuna karar verilmesi

-Dokunun saklanması

-Tüm verilerin arşivlenmesi

-Laboratuvar düzen ve temizliğinin sağlanması


Banka teknisyenin görev ve sorumlulukları

-Laboratuvar sorumlusunun gözetim ve sorumluluğunda vericiden dokunun alınmasından sorumludur.


Haydarpaşa Numune Hastanesi Göz Bankası Hedefleri

Uluslararası Göz Bankalarına Akreditasyon Sağlamak

Amniotikmembran,perikardium,duramater ve sklera gibi diğer doku örneklerini saklayabilecek uzun süreli saklama şartlarını oluşturmak

Donör sayısını arttırarak nakil bekleyen hastalara daha fazla kişiye ulaşmak.


Haydarpaşa Numune Hastanesi Göz Bankası

Hastanemiz Göz Bankası Göz Kliniği 1.katında hizmet vermektedir.

Bankamız; hasta kayıt odası, arşiv ve müdür odası, kornea laboratuvarı olmak üzere 3 odadan oluşmaktadır.

Göz bankamıza bağlı16’sıDevlet Hastanesi 2’i Üniversite Hastanesi, 21 Özel Hastane olmak üzere toplam 39 entegre hastanemiz vardır.

Göz Bankamızda 1 Tıbbi Müdür,1 Göz Bankası Laboratuvar Sorumlusu,2 teknisyen olmak üzere 4 kişi görev yapmaktadır.


Göz Bankası Tıbbi Müdürü

Doç.Dr Ece Turan Vural


Göz Bankası Laboratuvar Sorumlusu

Yunus Akça


Göz Bankası Teknisyenleri

AhmetTürkeş

Serhat Kaya


  • IMG_5481.JPG
  • IMG_5475.JPG
  • IMG_5483.JPG
  • IMG_5473.JPG