Hastane Kalite Politikası
24 Mart 2021
HASTANE KALİTE POLİTİKASI 

Tıp etiği ve bilimsel kurallardan ödün vermeden, kaynakları en etkin ve verimli şekilde kullanarak, kalite yönetim sistem şartları çerçevesinde,eğitimli güler yüzlü,bilgili ve deneyimli ekiplerle güvenilir sağlık hizmeti sunmaktadır.Bu kapsamda; 


Hasta Odaklı ; 

Hastanemizde sunulan her türlü hizmette kalite standartlarına bağlı ve hasta haklarına saygı duyarak hastalarımızın talep ve önerilerini doğrultusunda  gerekli iyileştirmeleri yaparak memnuniyetlerini en üst düzeyde tutarak hizmet vermeyi, 


Çalışan Odaklı; 
Çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini ön planda tutarak düzenli risk değerlendirmesi yapmayı ve gerekli önlemleri almayı, 

Çalışanlarla düzenli toplantılar yaparak alına geri dönüşlerle ilgili gerekli düzenlemeler yapmayı, 

Çalışanlardan eğitim ihtiyaç taleplerini almayı, sempozyum ve kurslara katılımlarını sağlayarak eğitim faaliyetlerine destek olmayı, 

Her birimin kurum amaç ve hedefleri doğrultusunda  kendi hedeflerinin oluşturulmasını ve hedeflerine ulaşma yönünde gerekli desteği sağlamayı, 

Tüm çalışanlarda kalite kültürünün oluşmasını sağlamayı , kalite yönetimi kapsamında her birimin kendi kalite standartlarını bilmesine ve benimsemesine yönelik eğitim faaliyetlerini planlamayı 

Öz değerlendirmelerle kalite faaliyetlerinin sürdürülmesini ve iyileştirilmesini sağlamayı Kalite Politikası olarak belirlemiştir.