T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Antibiyotik Kontrol Ekibi


Doç.Dr.Seniha ŞENBAYRAK AKÇAY (Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği)
Doç.Dr. Asuman İNAN (Enfeksiyon Kontrol Hekimi)
Doç.Dr. Erkan ÖZKAN (Cerrahi Klinikler Temsilcisi ve Ameliyathane Koordinatörü )
Doç.Dr. Tamay GÜRBÜZ (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği)
Ecz.Lale KUŞÇU (eczane)
Doç.Dr.Rıza ADELETİ (Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı)
Hem.Özge ÖZDEMİR (Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi)