Antibiyotik Kontrol Ekibi
06 Mart 2018

Doç.Dr.Seniha ŞENBAYRAK AKÇAY (Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği)
Doç.Dr. Asuman İNAN (Enfeksiyon Kontrol Hekimi)
Doç.Dr. Erkan ÖZKAN (Cerrahi Klinikler Temsilcisi ve Ameliyathane Koordinatörü )
Doç.Dr. Tamay GÜRBÜZ (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği)
Ecz.Lale KUŞÇU (eczane)
Doç.Dr.Rıza ADELETİ (Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı)
Hem.Özge ÖZDEMİR (Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi)