T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Nefroloji


Tarihçe

Hastanemizde Nefroloji. Kliniğ 2008 yılında kurulmuştur.  Nefroloji hastalarının tedavileri, hemodiyaliz ve periton diyalizi tedavileri ve böbrek nakli tedavileri uzun yıllardır başarı ile

yapılmaktadır.

Nefroloji Kliniği Yataklı Servis

Kliniğimiz böbrek nakli ünitesi ile beraber 18 yatak ile hizmet vermektedir.

Klinik İdari ve Eğitim sorumlumuz:
Doç.Dr. Melike Betül Öğütmen

Nefroloji Hekimlerimiz;
Doç.Dr. Mustafa Canbakan
Uzm.Dr. Nazım Denizli

Böbrek Nakli Sorumlumuz:
Doç.Dr. Melih Kara

Nefroloji yan dal Asistanı:
Uzm.Dr. Gözde Koç Türkel

Sorumlu Hemşire:
Özlem Gölgeli

Hemşireler:
Özge Cesur

Gülsüm Begüm Dağdane

Sevgi Tatar

Atakan Ahmet Oğuz

İclal Küçük

Selin İkier

Hemodiyaliz Ünitesi

16 adet hemodiyaliz makinası (1 adet hepatit B, 1 adet Hepatit C)  24 saat hizmet vermektedir.

Diyaliz Sorumlu Hekimleri:

Dr. Refia Kızılhan

Dr. Yakup Süleymanoğlu

Dr. Ayten Akyıldız

Diyaliz Sorumlu Hemşiresi:
Merve Çelik

Diyaliz Hemşireleri:

Kübra Doğutaş

Safiye Şener

Medine Bozkurt

Cengizhan Kıraç

Songül Çakar

Semra Yılmaz

Periton Diyalizi Ünitesi

Sürekli ayaktan periton diyalizi (SAPD), Aletli periton diyalizi  Doç. Dr. Melike Betül ÖĞÜTMEN’ in

sorumluluğunda,  periton diyalizi hemşiresi Fikriye Uzuner ile sürdürülmektedir.

Poliklinik

Haftanın 5 günü tam mesai süresince Nefroloji polikliniği hizmet vermektedir.

Girişimsel İşlemler

Serviste mevcut olan ultrasonografi rehberliğinde geçici hemodiyaliz kateteri takılması, böbrek

biyopsisi yapılması işlemi gerçekleştirilmektedir.

Eğitim çalışmaları

Çarşamba nefroloji eğitim semineri,

Perşembe güncel makale toplantısı yapılmaktadır.

Diyaliz tedavilerini öğrenmek için gelen kursiyerlere teorik ve pratik eğitimler verilmektedir.

Hemodiyaliz Fotoğraf:

  • Hemodiyaliz.jpg
  • Hemodiyaliz2.jpg