T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Nefroloji


Tarihçe

Hastanemizde Nefroloji. Kliniğ 2008 yılında kurulmuştur.  Nefroloji hastalarının tedavileri, hemodiyaliz ve periton diyalizi tedavileri ve böbrek nakli tedavileri uzun yıllardır başarı ile

yapılmaktadır.

Nefroloji Kliniği Yataklı Servis

Kliniğimiz böbrek nakli ünitesi ile beraber 18 yatak ile hizmet vermektedir.

Klinik İdari ve Eğitim Sorumlumuz

Prof.Dr.Melike Betül ÖĞÜTMEN

Nefroloji Hekimlerimiz

Doç.Dr. Mustafa CANBAKAN

Uzm.Dr.Başak BOYNUEĞRİ

Uzm.Dr.Yelda DELİGÖZ DİLDACI

Böbrek Nakil Sorumlumuz

Op.Dr.Hakan ÖZDEMİR

Böbrek Nakil Koordinatörü

Ahmet YÜCEL

Nefroloji Yandal Asistanı

Uzm.Dr.Bülent DEMİRELLİ

Uzm.Dr.Burcu BOZTEPE

Sekreterlerimiz

Hacer TOPRAKÇI

Merve KAYA GÜCÜK

Nefroloji-Transplantasyon Sorumlu Hemşire

Ayşe ÖZDEMİR

Hemşireler

Gizem AŞIK

İclal İYİCE

Burak KILIÇ

Emine BORAN

Tuğba GÜL

Esra GÜLER

Personellerimiz

Turgay ÖZDEMİR

Nizamettin TUTAKLI

İsmail BOZ

Metin YILMAZ

Derya ÇELİK

Diyaliz TEKNİKERİ

Fikriye UZUNER

Cengizhan KIRAÇ

Mehmet Salih KAPLAN

Zeynep ADLIĞ

Ceren AKERİK

Diyaliz Hemşireleri

Ali ÇAĞLAR

Kadriye MASUR

Ayhan ŞAHİN

Fadime UZ


 

Hemodiyaliz Ünitesi

16 adet hemodiyaliz makinası (1 adet hepatit B, 1 adet Hepatit C)  24 saat hizmet vermektedir.

Diyaliz Sorumlu Hekimleri:

Dr. Refia Kızılhan

Dr. Ayten Akyıldız

Diyaliz Sorumlu Hemşiresi:
Merve Çelik


Periton Diyalizi Ünitesi

Sürekli ayaktan periton diyalizi (SAPD), Aletli periton diyalizi  Prof..Dr. Melike Betül ÖĞÜTMEN’ in

sorumluluğunda,  periton diyalizi hemşiresi Fikriye Uzuner ile sürdürülmektedir.

Poliklinik

Haftanın 5 günü tam mesai süresince Nefroloji polikliniği hizmet vermektedir.

Girişimsel İşlemler

Serviste mevcut olan ultrasonografi rehberliğinde geçici hemodiyaliz kateteri takılması, böbrek

biyopsisi yapılması işlemi gerçekleştirilmektedir.

Eğitim çalışmaları

Çarşamba nefroloji eğitim semineri,

Perşembe güncel makale toplantısı yapılmaktadır.

Diyaliz tedavilerini öğrenmek için gelen kursiyerlere teorik ve pratik eğitimler verilmektedir.


Hemodiyaliz Fotoğraf:

  • Hemodiyaliz.jpg
  • Hemodiyaliz2.jpg