T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Nefroloji


Tarihçe

Hastanemizde Nefroloji. Kliniğ 2008 yılında kurulmuştur.  Nefroloji hastalarının tedavileri, hemodiyaliz ve periton diyalizi tedavileri ve böbrek nakli tedavileri uzun yıllardır başarı ile

yapılmaktadır.

Nefroloji Kliniği Yataklı Servis

Kliniğimiz böbrek nakli ünitesi ile beraber 18 yatak ile hizmet vermektedir.

Klinik İdari ve Eğitim sorumlusu:
Prof.Dr. Melike Betül Öğütmen

Nefroloji Hekimleri;

Doç.Dr. Mustafa Canbakan

Uzm.Dr. Başak Boynuerği

Uzm.Dr. Yelde Deligöz Bildacı

Böbrek Nakli Sorumlusu:

Op.Dr. Hakan Özdemir

Böbrek Nakil Koordinatörü:

Ahmet Yücel


Nefroloji Yandal Asistanları:

Uzm.Dr.Bülent Demirelli

Uzm.Dr.Burcu Boztepe


 

Hemodiyaliz Ünitesi

16 adet hemodiyaliz makinası (1 adet hepatit B, 1 adet Hepatit C)  24 saat hizmet vermektedir.

Diyaliz Sorumlu Hekimleri:

Dr. Refia Kızılhan

Dr. Yakup Süleymanoğlu

Dr. Ayten Akyıldız

Diyaliz Sorumlu Hemşiresi:
Merve Çelik


Periton Diyalizi Ünitesi

Sürekli ayaktan periton diyalizi (SAPD), Aletli periton diyalizi  Doç. Dr. Melike Betül ÖĞÜTMEN’ in

sorumluluğunda,  periton diyalizi hemşiresi Fikriye Uzuner ile sürdürülmektedir.

Poliklinik

Haftanın 5 günü tam mesai süresince Nefroloji polikliniği hizmet vermektedir.

Girişimsel İşlemler

Serviste mevcut olan ultrasonografi rehberliğinde geçici hemodiyaliz kateteri takılması, böbrek

biyopsisi yapılması işlemi gerçekleştirilmektedir.

Eğitim çalışmaları

Çarşamba nefroloji eğitim semineri,

Perşembe güncel makale toplantısı yapılmaktadır.

Diyaliz tedavilerini öğrenmek için gelen kursiyerlere teorik ve pratik eğitimler verilmektedir.

Hemodiyaliz Fotoğraf:

  • Hemodiyaliz.jpg
  • Hemodiyaliz2.jpg