Nefroloji
27 Aralık 2021
Tarihçe

Hastanemizde Nefroloji. Kliniği 2008 yılında kurulmuştur.  Nefroloji hastalarının tedavileri, hemodiyaliz ve periton diyalizi tedavileri ve böbrek nakli tedavileri uzun yıllardır başarı ileyapılmaktadır.

Nefroloji Kliniği Yataklı Servis

Kliniğimiz böbrek nakli ünitesi ile beraber 18 yatak ile hizmet vermektedir.


Klinik İdari ve Eğitim Sorumlumuz

Prof.Dr.Melike Betül ÖĞÜTMEN


Nefroloji Hekimlerimiz

Doç.Dr. Mustafa CANBAKAN

Uzm.Dr.Başak BOYNUEĞRİBöbrek Nakil Sorumlumuz

Op.Dr.Hakan ÖZDEMİR


Böbrek Nakil Koordinatörü

Ahmet YÜCEL


Nefroloji Yandal Asistanı

Uzm.Dr.Bülent DEMİRELLİ

Uzm.Dr.Burcu BOZTEPE

Uzm.Dr.Elif Gülcan ŞENOL


Sekreterlerimiz

Hacer TOPRAKÇI

Merve KAYA GÜCÜK


Nefroloji-Transplantasyon Sorumlu Hemşire

Ayşe ÖZDEMİR


Hemşireler

Gizem AŞIK

İclal İYİCE

Burak KILIÇ

Tuğba GÜL

Esra GÜLER


Personellerimiz

Turgay ÖZDEMİR

Nizamettin TUTAKLI

İsmail BOZ

Metin YILMAZ

Derya ÇELİK


Diyaliz TEKNİKERLERİ

Fikriye UZUNER

Cengizhan KIRAÇ

Mehmet Salih KAPLAN

Zeynep ADLIĞ

Ceren AKERİK

Emre YÜNGÜL


Diyaliz HEMŞİRELERİ

Medine AYDOĞAN

Semra YILMAZ

Kübra BAŞARAN

Abdullah UYSAL

Diyaliz PERSONELLERİ

Ali ÇAĞLAR

Kadriye MASUR

Yüksel YILMAZ

Fadime UZHemodiyaliz Ünitesi

16 adet hemodiyaliz makinası (1 adet hepatit B, 2 adet Hepatit C)  24 saat hizmet vermektedir.S
orumlu Hekimleri:

Dr.Refia Kızılhan

Diyaliz Sorumlu Hemşiresi:
Merve ÇelikPeriton Diyalizi Ünitesi

Sürekli ayaktan periton diyalizi (SAPD), Aletli periton diyalizi  Prof..Dr. Melike Betül ÖĞÜTMEN’ in

sorumluluğunda,  periton diyalizi hemşiresi Fikriye Uzuner ile sürdürülmektedir.

Poliklinik

Haftanın 5 günü tam mesai süresince Nefroloji polikliniği hizmet vermektedir.

Girişimsel İşlemler

Serviste mevcut olan ultrasonografi rehberliğinde geçici hemodiyaliz kateteri takılması, böbrek

biyopsisi yapılması işlemi gerçekleştirilmektedir.

Eğitim çalışmaları

Çarşamba nefroloji eğitim semineri, Perşembe güncel makale toplantısı yapılmaktadır.

Diyaliz tedavilerini öğrenmek için gelen kursiyerlere teorik ve pratik eğitimler verilmektedir.
Hemodiyaliz Fotoğraf:

  • Hemodiyaliz.jpg
  • Hemodiyaliz2.jpg