Nöroloji
21 Eylül 2022

Nöroloji Kliniği 10’u 1. Basamak Yoğun Bakım Ünitesi olmak üzere 41 yatak ile hizmet vermektedir. 4 özel oda, 1 müdahele ve tedavi odası, aşağıda dökümü verilmiş olan poliklinikler, elektrofizyoloji ünitesi, MS ünitesi  klinik kapsamı içindedir. İlaveten uzun yıllardır asistan eğitimi veren kliniğimizden çok sayıda asistan doktor uzman olarak mezun olmuş olup, kimisi üniversitelerde öğretim üyesi kimisi çeşitli hastanelerde uzman doktor olarak çalışmaktadır.

Kliniğimiz uzman ve asistan doktorları ile 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir. Bunun yanı sıra Eğitim Görevlileri ve Uzman Doktorların aktif katılımı ile eğitim seminerleri, olgu sunumları, literatür saatleri, klinikopatolojik tartışmalar ve konsey toplantıları her hafta düzenli olarak yapılmakta ve asistan eğitimi sağlanmaktadır. Akademik düzeyi yüksek olan kliniğimizde 6 kişi “Klinik Elektrofizyoloji” yan dal uzmanlığına sahiptir. İlaveten Eğitim Kadromuzda 2 Profesör, 3 Doçent bulunmakta ve kariyer yükseltme çalışmaları devam etmektedir. Asistan doktorların klinik hasta takip, tetkik, tedavi yeteneklerini geliştirecek,  zor olgularla baş etmeyi öğrenecek, akademik çalışmalar içine girebilecek, bir Nöroloji Kliniğini tek başlarına yönetebilme becerisini kazanacak şekilde eğitimleri sağlanmaktadır. Bunlar için geniş hasta yelpazesine sahip yataklı kliniğimiz, gelişmiş Elektrofizyoloji Laboratuvarımız ve hemen hemen her dalda özel polikliniklerimiz, asistan eğitimi odaklı bakış açısına sahip eğitici kadromuz aktif olarak çalışmaktadır.

Kliniğimizde 2018 başı itibariyle 13 Nöroloji Uzmanı çalışmaktadır. Kadromuz 2 Profesör, 3 Doçent,     1 Eğitim Görevlisi, 7 Uzman Doktor’dan oluşmaktadır.

Birimlerimiz :

1 adet Yel değirmeni Semt Polikliniğinde  muayene odası

2 adet Validebağ  Ek Hizmet Binası Polikliniğinde muayene odası

3 adet Haydarpaşa NumuneTıbbiye binasında muayene odası

31  yataklı klinik,  4 özel oda

10 yataklı  1.Basamak Yoğun bakım ünitesi

1 adet Müdahale ve tedavi odası

3 EEG, 4 EMG aleti ile çalışan Elektrofizyoloji Ünitesi

MS ünitesi

 


-Nöroloji Kliniğinde ortalama ayda 8400 Poliklinik hastası bakılmaktadır.

-Kliniğimizde ayda yaklaşık 150 hastanın yatarak tetkik ve tedavisi yapılmakta olup, yaklaşık 280 hastaya günübirlik yatış ile hizmet verilmektedir.

-Elektrofizyoloji  Ünitesinde dönüşümlü olarak çalışan  yandal uzmanı doktorların idaresinde ortalama ayda 1550 EMG/EEG incelemesi  yapılmaktadır.

-Elektrofizyoloji  laboratuvarında aynı zamanda yılda ortalama 200Botulinum Toksin uygulaması yapılmaktadır.

-MS ünitesinde, MS tedavisinde kullanılan 1.2.3. basamak tedavilerin hepsi bir sıra dahilinde, gerekenleri monitorizasyon eşliğinde, uygulanmaktadır. Hastalara Psikolog eşliğinde  Nörokognitif Rehabilitasyon yapılmaktadır.

 

-Acil polikliniğimizde acile başvuru yapan nörolojik hastalar değerlendirilmekte ve uygun hastalara    t-PA tedavisi yapılmaktadır.

-Kliniğimizde ileri evre Parkinson hastalarına Apo-goinfüzyonu ve Duodopa tedavisi için PEG uygulanmaktadır.

-Baş ağrısı  poliklinik hastalarının uygun olanlarına GON sinir blokajı yapılmaktadır.

-Kliniğimizde her gruptan otoimmun hastalıklara immunmodülatör tedavi ve plazmaferez uygulanmaktadır.

-Her türlü nörolojik hastalığın etyolojik tanısı, ileri tetkik ve tedavisi yapılmaktadır.

- Kliniğimizde genel Nöroloji Polikliniği yanı sıra detayları aşağıda belirtilen 8 ayrı dalda konusunda özelleşmiş hekimler tarafından özel dal poliklinikleri yapılmaktadır.

-Pazartesi- Çarşamba- Cuma günleri  Sağlık Kurulunda ayda ortalama 1000 hasta muayene edilmektedir.


Kliniğimizde özel dal poliklinikleri:

Pazartesi   (her hafta)

Epilepsi: Prof. Dr. Cemile Handan Mısırlı, Uz. Dr. Neşe Erdoğan


Salı   (her hafta)

Epilepsi: Prof. Dr. Kemal Tutkavul, Uz. Dr. Yılmaz Çetinkaya, Uz. Dr. Buse Bayır

Demiyelinizan Hastalıklar ve MS: Doç. Dr. Recai Türkoğlu, Doç. Dr. Mehmet Gencer,  Uz. Dr. Duygu Yaşargün

Nöroonkoloji: Doç. Dr. Hülya Tireli

Çarşamba   (her hafta)

Demans ve Davranış Bozuklukları: Uz. Dr. Gülbün Asuman Yüksel

Perşembe   (her hafta)

Parkinson ve Hareket Bozuklukları : Uz. Dr. Gülbün Asuman Yüksel

Epilepsi: Prof. Dr. Kemal Tutkavul, Uz. Dr. Yılmaz Çetinkaya, Uz. Dr. Buse Bayır

Başağrısı: Uz. Dr. Yılmaz Çetinkaya, Uz. Dr. Buse Bayır

Demiyelinizan  Hastalıklar ve MS: Doç. Dr. Recai Türkoğlu,  Doç. Dr. Mehmet  Gencer, Uz. Dr. Duygu Yaşargün

Cuma   (her hafta)

Nöromuskuler Hastalıklar: Doç. Dr. Hülya Tireli

Stroke: Doç. Dr. Hülya TireliKADROMUZ

Eğitim ve İdari Sorumlusu
                                                 
Prof.Dr.Cemile Handan Mısırlı

Eğitim Görevlilerimiz               

Prof.Dr. Kemal Tutkavul                                                         

Doç. Dr. Recai Türkoğlu                                              

Doç.Dr.Mehmet Gencer                             

Uzm. Dr. Sevda Yıldız Gökçeer             
                      

Uzman Doktorlarımız

Uzm. Dr. Neşe Erdoğan

Uzm. Dr. Gülbün Asuman Yüksel

Uzm. Dr. Yılmaz Çetinkaya

 Uzm. Dr. Buse Rahime Hasırcı Bayır

Uzm. Dr.Tuğba Yanar Çelik

Uzm. Dr. Dilek Kayacan (Yel değirmeni semt pol)

Klinik  Elektrofizyoloji  Yan  Dal  Uzmanlarımız

Prof. Dr. Cemile Handan Mısırlı

Prof. Dr. Kemal Tutkavul

Doç. Dr. Mehmet Gencer                                                                          

Uzm. Dr. Gülbün Asuman Yüksel

Uzm. Dr. Yılmaz Çetinkaya

Uzm. Dr. Devran SÜER

Uzm. Dr. Özlem KESİM ŞAHİN
 
 


Elektrofizyoloji Laboratuvarı nda çalışan Uzmanlarımız

Prof. Dr. Cemile Handan Mısırlı (yan dal uzmanı)…….EEG

Prof. Dr. Kemal Tutkavul             (yan dal uzmanı)……EEG - EMG

Doç. Dr. Mehmet Gencer            (yan dal uzmanı)…..EMG                                                            

Uzm. Dr. Gülbün Asuman Yüksel   (yan dal uzmanı)….EMG

Uzm. Dr. Yılmaz Çetinkaya          (yan dal uzmanı)…….EEG - EMG

Uzm. Dr. Sevda Gökçeer              (Uz. Dr.)……………….. EEG 

Uzm. Dr. Neşe Erdoğan                (Uz. Dr.)………………..EEG