Çocuk Nefrolojisi
27 Ocak 2022

     Çocuk Nefrolojisi ünitesi olarak Ocak 2015’ten bu yana hasta kabulü yapmaktayız. Polikliniğimiz Çocuk Kliniği Binası giriş katında hizmet vermektedir.  Çocuk servisi içinde yataklı tedavi hizmeti sunulmaktadır.

Çalışma Prensipleri ve Hedefler:

Randevu sistemine göre başvuru kabul eden ünitemizde, çocuklarımıza zamanında bekletilmeden, güler yüzle, ailelere hastalık tanısı ve izlem planı hakkında açıklayıcı bilgilendirme yapılarak çalışmamız başlıca prensibimizdir. Çocuklarımızın ünitemize isteyerek güle oynaya gelmeleri, sağlıklı birer yetişkin olabilmeleri için çalışılması, bunun yanında; güncel bilimsel bilgilerin izlemi, bilimsel çalışma ve araştırmaların yapılması, birebir asistan eğitimi, mesleki eğitim ve yetilerimizin geliştirilmesi hedeflerimizdir.

Eğitim ve Araştırma Uygulamaları:

Ünitemize gönüllülük ilkesi ile üçer aylık rotasyonlarla gelen “Genel Pediatri asistanları”, klinik uygulamalara bizzat katılmakta, Uzman Dr ile birebir interaktif eğitim alabilmektedir. Klinik araştırma ve çalışmalar yapılmaktadır. Çocuk Ürolojisi ve Çocuk Cerrahisi ile cerrahi hastaların izleminin belirlenmesi ve mesleki eğitim için ortak toplantılar  periodik olarak yapılmaktadır.

Ünitemizde Yapılan Uygulamalar:

Ünitemizde Çocuk Böbrek Hastalıkları ile ilgili tanı–tedavi ve uygulamalar yapılabilmektedir. İlgili konulara aşağıda örnekler verilmiştir.

 • -Nefrotik sendrom ve glomeruler hastalıklar
 • -İdrar yolu enfeksiyonları
 • -Hipertansiyon
 • -Vaskulıt sendromları
 • -İdrarda kanama ve proteinuri ile ilişkili hastalıklar
 • -Ailesel böbrek hastalıkları
 • -İdrar yolları taş hastalıkları
 • -İdrar kaçırma ile ilişkili hastalıklar
 • -Akut böbrek hasarı ve Kronik Böbrek Hastalıkları
 • tanı tedavi ve izlemleri;
 • -Üriner sistem ultrasonografik değerlendirilmesi
 • -“Ayaktan Kan Basıncı moniterizasyonu” uygulamaları
 • -Hemodiyaliz ve karın diyalizi
 • -Yavaş sürekli kan diyaliz uygulamaları
 • -Plazmaferez uygulamaları
 • -Ultrason eşliğinde Böbrek Biyopsi Uygulamaları
 • -Ultrason eşliğinde Santral Diyaliz Kateteri takılması
 • -Böbrek Nakli Hazırlık ve İzlemi

uygulamaları yapılmaktadır.

 • 20170426_083721.jpg
 • 20170426_091525.jpg


Uzm.Dr. Mustafa Behçet ŞİMŞEK

Çocuk Nefrolojisi Uzmanı

26/04/2017