T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Nütrisyon Destek Birimi


        Sağlık hizmetlerinin etkinliğinin artırılması ile bireysel beslenme uygulamalarının düzeltilmesi, önlenebilir hastalıkları, sakatlıkları ve erken ölümleri azalttığı, vücut fonksiyonlarının optimal olarak sürdürülmesi için yeterli ve dengeli nütrisyon desteği gerektiği, ile ilgili bilimsel sonuçlar son yıllarda giderek artan sıklıkta sunulmaya ve kabul görmeye başlamıştır. Bu amaçla yatan hastalarımıza nütrisyon destek hizmeti vermek için Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 17. 06. 2010 tarih ve 24718 sayılı  Total ParenteralNütrisyon İçin Güvenli Uygulamalar Rehberi konulu genelgesi doğrultusunda  Ekim 2010 tarihinde Nütrisyon Destek Birimini kurduk.

        Nütrisyon Destek Biriminin kuruluş amacı hastanemize yatan tüm hastaları nütrisyon yönünden değerlendirmek, malnütrisyon tanısı  alan veya doğal yollarla ihtiyacı olan besinleri alamayan hastaların beslenme destek tedavilerini düzenlemek, enteral ve parenteral beslenme ürünlerinin amacına uygun kullanılmasını sağlamak ve bu konudaki uygulama hatalarının giderimesi için gerekli eğitimleri vermektir. 

        Birimimiz günübirlik yatışlar dışında yatan her  hastaya Nütrisyon Risk Taraması ( NRS  2002  formu) uygulamaktadır. Hastaların malnütrisyon durumlarını değerlendirmektedir. Birimimiz ayrıca hekimin konsültasyon isteğiyle hastayı değerlendirip bir tedavi planı oluşturmaktadır. Hasta taburcu olana kadar veya nutrisyon destek endikasyonu ortadan kalkana kadar birimimizce takip edilmektedir. Günlük yeni yatan ve önceden yatan  tüm hastalar vizit yapılarak değerlendirilmekte gerekirse tedavi planı değiştirilmektedir. Birimimiz ayrıca  akılcı ilaç yönetmeliği gereğince enteral ve parenteral ürünlerin planlanmasında ve alımında görev yapmaktadır. Kliniklerdeki tüm sağlık personeline belirli periyotlardaenteral ve parenteral beslenme, uygulamaları konusunda eğitim vermektedir. Ayrıca nütrisyonla ilgili ulusal ve uluslararası toplantılarda hastanemizi temsil etmekte ve bilimsel çalışmalarımızı sunmaktayız. Hastanemizde beş yıldır faaliyet gösteren nütrisyon destek birimi  ekibini oluşturan nütrisyon destek komisyonunda hastane idarecileri, branş uzman hekimleri, eczacı, diyetisyenler, hemşireler görev yapmaktadır. 

NÜTRİSYON DESTEK KOMİSYONU: Belirli aralıklarla toplanarak yapılan çalışmaları değerlendirmekte, gerektikce yeni çalışma planları yapmakta ve çalışmalara görev alanlarına göre destek sağlamaktadır.  

DİYETİSYENLER: Konsültasyon hizmeti,  yatan hastaların ve yakınlarının nütrisyon konusunda eğitimlerini vermekte.

NÜTRİSYON HEMŞİRELERİ: Malnütrisyon tanısı almış hastaların takibi, verilerin kayıt edimesi, nütrisyon ürün kullanımının takibi, hasta ve yakınlarının bilgilendirilmesi görevini yapmaktadırlar.

NÜTRİSYON DESTEK KOMİSYONU
Başkan: Doç. Dr. Osman Ekinci

Başhekim Yrd: Yrd.Doç. Dr.Serkan Efe Boz

Sağlık Bakım Hiz. Md: Emine Aynacı

Hasta Hiz. Otelcilik Md Yrd. :Özgül Eken

İç Hast.: Doç. Dr. Funda M. Türkmen

G.Cerrahi : Doç.Dr.M. Tolga Müftüoğlu

B. Cerrahi: Op.Dr.Hakan Somay

Anest. ve Rean: Uzm.Dr. Asu Özgültekin

Çocuk Hast: Doç.Dr. Çağatay Nuhoğlu                       

Nöroloji: Doç. Dr. Cemile Handan Mısırlı

Palyatif Bakım Merkezi : Yrd.Doç. Dr.Hilal Özkaya

Gastroentroloji:Doç.Dr.Fatih Güzelbulut

Başeczacı : Lale Kuşcu

Diyetisyen: Dr. Dyt.Gülin Öztürk  Özkan

Diyetisyen: Şadiye Önel


Hemşire: Zahide Keleş

Hemşire: Ayfer Dokuyucu