T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Nükleer Tıp


           En basit tanımıyla nükleer tıp hastalıkların tanı ve tedavisinde radyoaktif maddelerin kullanımıdır. Anatomik bilgiler veren tanısal radyolojiden farklı olarak nükleer tıp yöntemleri ile herhangi bir organın yapı ve fonksiyonu hakkında bilgi sahibi olunur. Genellikle hastalıklar diğer radyolojik yöntemlerle saptanabilir hale gelmeden ve klinik bulgular gelişmeden önce, yani hastalığın erken döneminde nükleer tıp yöntemleri ile tespit edilebilirler. Böylece hastalık daha fazla ilerlemeden ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilebilir. 

           Nükleer görüntüleme için çok düşük miktarda radyoaktif madde ve radyofarmasötik kullanılır. Farmasötikler vücuda verildiğinde özgül olarak herhangi bir organa, kemiğe veya dokuya bağlanan maddelerdir. Radyoaktif madde ile bağlandığında radyofarmasötik adını alır ve görüntülenmesini istediğimiz organa gidip bağlanır ve beraberindeki radyoaktivite sayesinde gamma ışınları yayarak o organın gamma kamera tarafından görüntülenmesi sağlanır. Gama kamera tarafından elde edilen görüntüler sintigrafi adını alır.

Kliniğimiz 2008 yılından bu yana hizmet vermekte olup, şu anda kliniğimizde iki nükleer tip uzman bulunmaktadır. Ayrıca dört teknisyen, dört hemşire, bir sekreter ve bir personel de hizmet vermektedir. 

Kliniğimizde  iki adet çift başlı çok amaçlı, dikdörtgen dedektörlü, dinamik, statik, gated, tüm vücut ve SPECT çalışmaları yapabilen iki tane gama kamera bulunmaktadır.

Nükleer  Tıp Kliniğimizde görüntüleme odası, görüntü işlem odası, efor ünitesi, hasta bekleme salonu, hasta lavabosu, atık odası, radyofarmasi ünitesi-sıcak oda, ayaktan iyot tedavi odası, enjeksiyon odası ve raporlandırma bölümü mevcuttur. Validebağ’daki  ek hizmet  binasında Kemik Dansitometrisi bulunmaktadır.


Doktorlarımız:

Dr. Ünal CAN

Dr. Rahime ORAK

Sağlık Fizikçimiz:

Şeyma İNAN MAHİOĞLU

Hemşirelerimiz:

Aynur AKÇA

Sevgi ATILGAN

İpek KAYA

Gülfer KOŞAR

Teknisyenlerimiz:

Zeynep KÜTÜK

Gülser YALÇIN

Leyla BAYDOĞAN

Tuba DOĞAN

Sekreterimiz:

İlknur YAZICI

Temizlik Personelimiz:

Hatice GÜLCEMAL

  • 1.jpeg
  • 2.jpeg
  • 3.jpeg
  • 4.jpeg
  • 5.jpeg