T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Hemşirelik Hizmetleri


  1. Amaç: Sağlık Tesisimizde Hemşirelik Hizmetlerinde hasta bakım kalitesini artırmak, çalışanların sürekli gelişimini sağlamak, değişen ve gelişen uygulamaların takibini yapmak ve çalışanlara duyurmak için gerekli eğitim programlarının planlanması ve uygulanması aşamalarının kurallarını belirlemek.
  2. Kapsam: Sağlık Tesisimizde çalışan hemşire, sağlık memurları ve yardımcı sağlık personelleri.

Prosedür Akışı:

3.1. Hemşirelik hizmetlerinde eğitim programlarının takibi Eğitim Kooordinatörlüğü’nün sorumluluğundadır.