T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Hemodiyaliz Resertifikasyon Sınavı ve Başvuru Tarihleri
Hemodiyaliz Resertifikasyon Sınavı ve Başvuru Tarihleri  

Başvuru Tahileri: 07.09.2020 - 18.09.2020

Sınav Tarihi: 02.10.2020