T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

El Cerrahisi


Mayıs 2018'den itibaren Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği içinde El Cerrahisi hizmeti verilmektedir.
Kliniğimizde;
- Acil el yaralanmaları ve rekonstrüksiyonları
- Micro cerrahi girişimler
- Femur başı avasküler nekrozunda damarlı kemik transferi
- El enfeksiyonları
- Doğumsal anomaliler
- Tümörler alanında hizmet verilmektedir.

Doktorumuz:
Op.Dr. Birkan KİBAR