Formlar
22 Mart 2022

"İEGM'nin sitesinde http://www.titck.gov.tr/Ilac/KlinikArastirmalar# linkindeki (Üstte Başvuru Formları kısmı)

Formlar kısmından ;araştırmanıza uygun başvuru formunu doldurmanız eğer araştırmanız İlaç Dışı bir çalışmayı kapsıyor ise ekte sunduğum İlaç dışı başvuru formunu kullanmanız gerekmektedir.Tıbbi Cihaz için link: http://www.titck.gov.tr/DisplayDynamicModule.aspx?mId=3BfQtfCQ08E=  Ayrıca http://www.titck.gov.tr/Ilac/KlinikArastirmalar# (üstte belirtilen Diğer Formlar kısmı) linkinden sorumlu araştırmacı yahut sorumlu araştırmacılar ve diğer yardımcı her araştırmacı için özgeçmiş formunu indirip doldurmanız gerekmektedir. Özgeçmiş formunun son kısmındaki araştırmacı imzası kısmının haricinde her sayfanın sağ alt köşesinde araştırmacının imzası bulunmalıdır.Bu kısımda bulunan formlardan Araştırma Bütçe Formu (Türkçe) 'nu indirerek gerekli yerleri doldurulacak araştırmanızın bütçesi olsun yahut olmasın bu form doldurulmalıdır. Masrafsız çalışmalarda sadece gereken yerlerde masraf olup olmadığı belirtilecektir.

-Aynı formlar içinde bulunan Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu örneği bulunmaktadır. Bu örnekteki sorular dikkate alınarak metin şeklinde bir BGOF hazırlanmalıdır. Ayrıca örnekte matbu kısımlar da dikkate alınarak BGOF unuzda kullanılmalıdır. Retrospektif çalışmalarda BGOF hazırlanmasına gerek yoktur. BGOF da başlığın sağ üst köşesine tarih ve versiyon no eklenmelidir.

 -Ayrıca yine A4 kağıda Olgu Rapor Formu (her araştırmaya özgü araştırmacı tarafından hazırlanması gerektiğinden herhangi bir örnek,şema vs. bulunmamaktadır. Araştırma sonucu elde edeceğiniz dataları kaydedeceğiniz bir form şeklinde hazırlanmalıdır.) başlığı atılarak sağ üst köşeye tarih ve versiyon no belirtilmeli bir olgu rapor formu hazırlanarak araştırma dosyasına eklenmeli.

-Literatürleriniz liste olarak değil metin olarak araştırmanıza eklenmelidir.Bunları tamamladıktan sonra belgelerinizi evrakları bildirmek içi son tarih olan günden önce sekreteryamıza flash bellek içinde getirerek ufak düzeltmeler varsa bilgi edinebilirsiniz.

1 adet Orjinal (gereken yerler sorumlu araştırmacı ve yardımcı araştırmacılar tarafından ıslak imzalı ve elle doldurulmuş şekilde olacak şekilde) + 2 adet orjinal dosyanın fotokopisi olacak şekilde 3 dosya olarak hazırlanacaktır. Orjinal dosya imzaları tamamlandıktan sonra orjinal dosyadaki bütün belgeler skin edilip CD ortamına 1 adet CD (imzalı halleri ile PDF şeklinde) olacak şekilde kaydedilerek etik kurula sunulmalıdır.

 -Ayrıca araştırma protokolünün en altına sorumlu araştırmacının isim, soyisim, ünvanı ve branşı yazılmalı ve sorumlu araştırmacı tarafından paraflanması gerekmektedir.

Bunların dışında her evrakın başında hangi evrak olduğunu belirtir şekilde " ayraç" olmalıdır. Bu ayracı A4 kağıdına kalın puntolarla "Araştırma bütçesi, Başvuru Formu, Özgeçmişler vb." şekilde her evrak ayrımında yapmanız gerekmektedir.

Ve de araştırmanızdaki evrakları gösterir A4 üzerinede belirtilen bir akış şeması oluşturmalısınız. Kapaktan sonra bu evrakı sıralamaya koyabilirsiniz.

Etik Kurulumuzca alınan kararla kurulumuza sunulan araştırmaların toplantı gündemine alındığı tarihten en az 1 ay sonra başlatılması gerekmekte olup, araştırma başlama tarihlerinizde bu hususu göz önünde bulundurmanız gerekmektedir. Araştırma dosyasında belgeleri sıralamada ekte gönderilen başvuru+belgeleri isimli dosyada yer alacak şekilde usulüne uygun olarak düzenlenmelidir.  

ETİK KURUL TOPLANTI TARİHLERİ "TOPLANTI TARİHLERİ" BAŞLIKLI KISIM ALTINDA BELİRTİLMİŞTİR. HANGİ TOPLANTI GÜNDEMİNDE ARAŞTIRMANIZIN YER ALMASINI İSTİYORSANIZ ANILAN TOPLANTI TARİHİNDEN 3 İŞ GÜNÜ ÖNCESİ (SALI MESAİ BİTİMİ) NE KADAR SEKRETERYAMIZA EKSİKSİZ DOSYA TESLİMİ YAPMAK ZORUNDASINIZ.

EVRAKLARDAKİ İMZALARIN YANINDA DOKTORLARIN KAŞELERİNİN DE OLMASI ZORUNLU GÖRÜLMÜŞTÜR.

BUNUN DIŞINDA http://www.iegm.gov.tr/UnitDefaultPage.aspx?BirimId=CVgRV0Ms3dY= LİNKİNDE BULUNAN KLİNİK ARAŞTIRMALAR DAİRESİNİN SİTESİNDEKİ MEVZUATI OKUMANIZ GEREKMEKTEDİR.

Sorularınız İçin: 0216 542 3232 Dahili:3065" 

               Formlar               
     (İndirmek istediğiniz formun üzerine tıklayın.)