T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

31/08/2020

Organ Nakli


1990 senesinde, hastanemizde 1980 den beri hizmet vermekte olan Hemodiyaliz Ünitesi'ne entegre edilmek üzere; 1. Cerrahi Servisi ile 2.Dahiliye – Hemodiyaliz servisi ortak projesi olarak kurulmuştur.

Günümüze kadar aralıksız 21 senedir hizmet ve eğitim veren ünitede, kadavradan ve canlı akraba donörden 600  başarılı renal transplantasyon yapılmıştır.

Ünitemizde, Direktörü Doç.Dr.M.İzzet Titiz yönetiminde, biri Genel Cerrahi Doçenti 2 cerrah ve asistanlar, bir Üroloji Doçenti, Nefrolog ve Nefroloji üst ihtisas asistanları  ve Transplantasyon Koordinatörleri görev yapmaktadırlar. 

2005 yılında renal transplantasyon için stratejik önemi olan, Transplantasyon Moleküler Doku Uyumluluk Laboratuvar kuruluşu için çalışmalara başlanmıştır. Genetik Tanı Laboratuvarımızın kurulması ile çalışmalarımız ivme kazanmış, 2010 da laboratuvarımıza FlowCytometer cıhazı bağışı yapılmasıyla ileri düzey çalışmalarımızın önü  açılmıştır.

Renal Transplantasyon; Plazmaferez - Desensitizasyon, A2 kan grubu donör den 0 grubuna nakil çalışmaları, transplantasyon ile ilgili moleküler araştırmalar, doku uyumluluğu görüntüleme,  transplantasyon patolojisi ve ilgili diğer branşlarla tüm spektrumu ile hastanemizde uygulanmaktadır.

Transplantasyon Klinik Sorumlusu
Doç. Dr. V. Melih KARA

  • V.Melih KARA Cv.jpg
  • Cv Nilgün ALPERGÜN.jpg
  • Adsız.jpg
  • Avrupa Yetki Diploması.jpg
  • Slayt1.jpg