T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

13/02/2019

Allerji Polikliniği


Allerji Polikliniği 2016 yılından beri hastanemiz Validebağ Ek Hizmet Binası’nda hizmet vermektedir. Polikliniğimizde allerjik rinit, allerjik astım, ürtiker, atopik dermatit, allerjik kontakt dermatit, gıda allerjisi, ilaç allerjisi, anaflaksi, arı allerjisi gibi allerjik hastalıkların tanı ve tedavilerine yönelik işlemler yürütülmektedir.

Polikliniğimizde allerjik hastalıkların tanısına yönelik olarak uygulanan yöntemler arasında allerji cilt testleri (prik ve intradermal testler), ilaç ve besin provokasyon testleri, patch test (yama testi), spesifik IgE ölçümleri yer almaktadır. Tanısal testler sonrasında gerek görülen durumlarda allerjen spesifik immünoterapi tedavisi başlanmaktadır. Ağır allerjik astım ve ilaç tedavisine yanıtsız kronik ürtiker vakalarında Anti-IgE (Omalizumab) uygulamaları yapılabilmektedir.

Hekimlerimiz

Doç. Dr. Şule Sünmez Cömert