T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Doku Tipleme ve Transplantasyon Laboratuvarı


Transplantasyonda karşılaşılan en önemli problemlerden bir tanesi; hasta ile donor (verici) arasındaki immünolojik uyumsuzluktur. Bu tip reaksiyonların önlenmesi veya azaltılması için alıcı ile verici arasında yapılan testleri çalışmak amacıyla DOKU TİPLEME LABORATUVAR ları kurulmuştur. Bu laboratuvarlarda çalışılan testler hasta ile onların verici adayları arasında HLA doku grubu uyumu, donöre spesifik lenfosit cross-match testleri ile nonspesifik panel reaktif antikor testleridir.

 1. HLA Doku Grubu Uyumu

HLA (Human Leukocyte Antigen), insanda kendinden olmayanı tanımadaki rolü nedeniyle transplantasyon alanında önemli bir yere sahiptir. HLA gen bölgesi insanda 6.kromozomun kısa kolu üzerinde ve en polimorfik bölgelerden birisidir. Bugün HLA alellerinin belirlenmesi için serolojik ve moleküler yöntemler kullanılmaktadır. Günümüzde en yaygın olarak PCR temelli, hızlı ve tekrarlanabilen moleküler yöntemler kullanılmaktadır.

 1. Lenfosit Cross-Match Testleri

Lenfosit cross-match testleri, komplemana bağımlı hücresel sitotoksisite (CDC) ve flow sitometrik cross-match (FCXM) yöntem olarak en az iki yöntemle çalışılmalıdır.

 • 2a. CDC Cross-Match yöntemi

CDC yöntemiyle donöre spesifik antikorlar transplantasyondan önce tespit edilebilmektedir. Bu yöntemde Terasaki Plağındaki çukurlarda alıcı serumu ile verici lenfositleri birlikte inkübe edilir, ortama tavşan komplemanı ilave edilir. Eğer serumda alıcının HLA antijenlerine karşı antikor varsa antijen-antikor birleşimi sonucu kompleman aktive olur, lenfositler ölür ve sonuç pozitif olarak tespit edilir. Bu durumda alıcı-verici arasındaki uyumsuzluktan söz edilir. CDC cross-match testi günümüzde hiperakut rejeksiyona yol açan antikorların saptanması için gold-standard bir tekniktir.

 • 2b. Flow Cytometry Cross-Match yöntemi

FCXM yönteminde süspansiyon halindeki donor hücreleriyle hasta serumu reaksiyona girdiğinde eğer donöre spesifik antikor mevcutsa bunu işaretli bir antikor kullanarak tespit edebiliriz. Bu durumda flow cytometric cross-match pozitif denir ve erken graft harabiyeti için önemli bir risk faktör olarak kabul edilmiştir.

 1. Panel Reaktif Antikor (PRA) Testleri

Hasta kanında bulunan nonspesifik anti-HLA antikorlardır. Hastada bu antikorların oluşma nedenleri; kan transfüzyonları, gebelikler ve daha evvel geçirilmiş nakillerdir. Panel reaktif antikorların oluşup oluşmadığı, eğer oluşmuşsa hangi antijenlere karşı oluştuğu günümüzde çeşitli yöntemlerle tespit edilmektedir.

 

Laboratuvar Çalışanları:

 Doku Tipleme Laboratuvar Sorumlusu:

Prof. Dr. Gülbu IŞITMANGİL

Uzman Doktor:

Uzm. Dr. Emine Emel KOÇMAN

  Tıbbi Biyolog:

Aysun KAYA YILDIZ

  Sekreter:

Fatma TEMEL

 • gulbu ruhsat ön yüz.jpg
 • hastane ruhsat ön yüz.jpg
 • 20180914_152150.jpg
 • 20180914_152233.jpg
 • 20180914_151947.jpg
 • 20180914_151954.jpg
 • 20180914_153431.jpg
 • 20180914_152535a.jpg