T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Biyokimya


     Modern tıbbın teşhis ve tedavisinde önemli bir yere sahip olan Tıbbi Biyokimya analizlerinin büyük çoğunluğu merkez laboratuvar ve  acil laboratuvarımızda yapılmaktadır. Laboratuvarlarımızda; tanı, prognoz ve tedavinin izlenmesinde biyolojik materyallerde (serum, plazma, dokular ve diğer  vücut  sıvıları) kimyasal analizler gerçekleştirilmektedir. 

     Hastanemiz bünyesindeki acil laboratuvarımız 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir. Laboratuvarımızın amacı acil hastalar için yapılması gerekli analizler ile klinisyenlere hasta laboratuvar bilgisinin sunulması, anında müdahale gerektiren durumlarda acil tanı ve tedavi için gerekli tüm testlerin analizini gerçekleştirmektir. Acil laboratuvarımız acil servis hastalarına ve servislerde yatan hastalara  hizmet vermektedir.

     Tüm cihazlarımızın temizlik, bakım ve kalibrasyonları günlük, haftalık ve aylık olarak laboratuvar çalışanları ve firma teknik servisleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Testlerimiz günlük olarak internal kontroller ile değerlendirilerek çalışılmakta olup ayrıca laboratuvarımız RIQAS, KBUDEK, Oneworld Accuracy gibi eksternal kalite kontrol programlarına üyedir. 

Acil laboratuvarımızda rutin olarak yapılan testler şunlardır:

 • Rutin biyokimya

 • Hormon

 • İlaç düzeyi (Lityum)

 • Alkol

 • Amonyak

 • Kardiyak markerlar

 • Tam idrar tahlili

 • 24 saatlik idrar tahlili

 • Gaitada gizli kan

 • Gaitada sindirim tahlili

 • Koagülasyon

 • Kan gazı

 • Oral glukoz tolerans testi (OGTT)

Klinik Çalışanlarımız:

Eğitim sorumlusu: 

Doç. Dr. Fatih ÖZÇELİK

İdari Sorumlu: 

Uzm. Dr. Saadet KURÇENLİ

Başasistanlar:

Uzm. Dr. Mehmet Murat YEKREK

Uzmanlar:

Uzm. Dr. Haluk ÖZKAZANÇ

Uzm. Dr. Fatma KUMBASAR

Uzm. Dr. Burak ÇİMEN

Uzmanlık öğrencileri:

As. Dr. Hilal YALÇIN ÖZTÜRKERİ

As. Dr. Büşra EFEM TOY

As. Dr. Şerif KAÇTAŞ

As. Dr. Alper KÜTÜKÇÜ

Teknisyenler:

Atilla BÜKÜLMEZ

Ethem ERDUR

Ayşe ŞENKAL

Şafak AKBAY

Emine AKTÜRK

Cihat YILDIRIM

Ahmet İLBAY

Emel KALKAN

Berna AYHAN

İlknur ATEŞ

Gönül OĞUZ

Hüseyin AYHAN