T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Göz Hastalıkları


Göz Kliniğimiz 1936 yılından bu yana göz hastalıklarının medikal ve cerrahi tedavisi alanında hizmet vermektedir. 2010 yılından itibaren yeni binasında Sadık Eratik Göz Klinikleri adıyla hizmetini sürdürmektedir. Kliniğimiz, günde ortalama 500 poliklinik sayısı, 250 yan dal poliklinik sayısı, yılda ortalama 20000 ameliyat sayısı, 7 ameliyathanesi, çok çeşitli cihaz ve teknik donanımıyla, gerek çalışanları gerekse hastaları için son derece modern ve konforlu, aynı anda bir çok ameliyatın yapılabileceği fiziksel koşullara sahip bir klinik olup, merkez binadan ayrı bir binada hizmet vermektedir. Türkiye’nin önemli göz klinikleri arasında yer almaktadır. Hekimleri, hemşireleri ve yardımcı personelden oluşan deneyimli kadrosu ile poliklinik ve acil poliklinik hizmetlerinin yanı sıra göz hastalıklarına özgü birimlerden oluşan yan dal hizmetleri de vermektedir. Hastanemizin yan dal hizmetleri kornea, retina, glokom, şaşılık, oküloplasti, uvea hastalıkları, ve refraktif cerrahi birimlerinden oluşmaktadır.

Hastalıkların ileri tetkikleri için kullanılan göz anjiyografisi (FFA), göz tomografisi (OCT), görme alanı, kornea kalınlık ölçer (pakimetri), speküler mikroskopi, topografi, biyometri, ve göz ultrasonunun yanı sıra ameliyat dışı tedavi için kullanılan Yag ve Argon lazer cihazları da kliniğimizde bulunmaktadır. Kliniğimizde katarakt, glokom cerrahisi, vitrektomi, ve kornea naklini (keratoplasti) içeren göz içi cerrahilerin yanı sıra şaşılık ile göz kapağı, göz yaşı sistemi, orbita, ve soket (protez) cerrahilerini içeren oküloplastik cerrahi gibi göz dışı cerrahiler de uygulanmaktadır. Ameliyatlarımız erişkin ve çocuk hastalarda genel ya da lokal anestezi altında yapılmaktadır.

İstanbul’da aktif çalışan üç göz bankasından biri kliniğimizde yer almaktadır. Kornea birimi tarafından gerçekleştirilen kornea nakil ameliyatları ile farklı teknikler kullanılarak hastalıklı korneanın ilgili parçasına cerrahi uygulanmaktadır.

Ülkemizde kısıtlı sayıda üniversite ve Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bulunan refraktif cerrahi merkezlerinden (excimer lazer) biri kliniğimizdedir. Hastaların kırma kusurları (miyopi, hipermetropi ve astigmat)  lazer ameliyatları sayesinde giderilmekte ve hastalar gözlüklerinden kurtulmaktadır.

İstanbul’da sadece iki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bulunan protez laboratuarından biri kliniğimizdedir. Gözü çeşitli nedenlerle alınan veya işlevini yitirerek kötü bir görünüme sahip olan hastalarda gören göze benzeyen bir protez hazırlanarak hastalar daha iyi bir görünüme sahip olmaktadır.

Uzmanlık eğitimi verilen kliniğimizde asistanlar yoğun çalışma temposu içinde eğitilmekte ve bilimsel araştırmalara katılmaları teşvik edilmektedir. Kliniğin yaptığı bilimsel çalışmalar yurt içi ve yurt dışı dergilerde yayınlamakta, bilimsel bildiriler yurt içi ve yurt dışı toplantılarda sunulmakta, tüm bilimsel gelişmeler yakından takip edilmektedir.

 Uzman Hekimlerimiz:

Doç.Dr. H. Elvin Yıldız           Eğitim sorumlusu, Kornea ve refraktif cerrahi

Doç.Dr. Ece T. Vural             İdari sorumlu, Göz Bankası Müdürü, Başasistan, Kornea ve refraktif cerrahi

Doç.Dr. N. Melda Yenerel       Retina

Doç.Dr. Özgür Artunay           Retina

Doç.Dr. Süleyman Kuğu         Retina

Op.Dr. Zeynep Acar               Başasistan, Şaşılık

Op.Dr. N. Yeşim Erçalık         Başasistan, Retina

Op.Dr. Serhat İmamoğlu         Başasistan, Glokom

Op. Dr. Şehnaz Özçalışkan    Başasistan, Retina

Op.Dr. Sibel Aymak               Kornea ve refraktif cerrahi

Op.Dr. Okşan Alpoğan           Glokom

Op.Dr. Ayşegül Ersanlı           Oküloplastik cerrahi

Op.Dr. Özlem A. Öncü           Retina

Op.Dr. Esra T. Kumral            Retina

Op.Dr. Handan Bardak           Retina

Op.Dr. Bahtınur Buttanrı         Oküloplastik cerrahi

Op. Dr. Yusuf A. Yılmaz         Kornea ve refraktif cerrahi

Op.Dr. Uğur Y. Mumcu           Şaşılık

Op.Dr. Nadir Kochkarov          Kornea ve refraktif cerrahi

Op. Dr. Sevcan Balcı              Retina, Uvea

Op. Dr. N. Burcu Çelik            Glokom

Op. Dr. Yücel Öztürk              Retina

Op. Dr. Alev Ö. Köse

Op. Dr. Yakup Temel              Yeldeğirmeni Semt Polikliniği          

 Asistan Hekimlerimiz:

Dr. Nazife Aşıkgarip

Dr.Serhat Saka

Dr. Mehmet Kay

Dr. Evelyne Girukwigomba

Dr.Burak Taş

Dr.Emirhan Özkul

Dr.Nevzat Ay

Dr.Buse Öz

Dr.Burak Akkoyun