T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

05 Kasım 2019 Diyaliz Resertifikasyon Sınavı
Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyaliz Eğitim Merkezi'nin "
2019 yılı Diyaliz Resertifikasyon Sınav Programı", Diyaliz Eğitim Merkezi Sorumlu hekimi Prof.Dr. Sabahat ALIŞIR ECDER tarafından programda yapılan güncelleme ile 05 Kasım 2019 tarihindeki Resertifikasyon Sınavı iptal edilmiştir.