T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Göz Bankası


KORNEA NAKLI NEDIR?

Kornea gözün en ön tabakasında yer alan saydam dokudur.Travma, enfeksiyon, kalıtsal ve doğuştan hastalıklar gibi çeşitli nedenlerle saydamlığını kaybettik bulanıklaştığı zaman kişilerin ciddi görme kaybına neden olmaktadır.Bozulan kornea dokusunun ölüden alınan sağlıklı kornea dokusu ile değiştirilmesine kornea nakli(keratoplasti) denilmektedir.Kornea nakli tüm dünyada en sık uygulanan ve en başarılı olan organ naklidir.

KORNEA NAKLI(KERATOPLASTI) ÇEŞITLERI NELERDIR?

1.Tam kat keratoplasti(Penetran Keratoplasti)

2.Yarım kat keratoplastiler:Endotel veya desme membranının nakil yapıldığı keratoplastiler

-Derin anterior lamellar keratoplasti

-Desme soymalı endotelyal keratoplasti

KERATOPLASTI AMELIYATLARI HANGi AMAÇLA YAPILIR?

1.Optik amaçı;Hastanın görmesini tekrar kazandırmak amacıyla

2.Tektonik amaçlı;Göz ve kornea bütünlüğünü sağlamak amacıyla

3.Teropötik amaçlı;Tedaviye cevap vermeyen kornea  enfeksiyon, ülser, infamasyon ve erimelerinde

4.Kozmetik amaçlı;Görme sağlanmaz, ancak gözün dış görüntüsünü düzeltme amaçlı

 

GÖZ BANKACILIĞI NEDIR?

 • Ölü insan gözünden alınan kornea parçasının nakil için uygunluk muayene ve değerlendirilmelerinin yapıldığı, uygun bulunana kornea dokularının hastaya nakil yapılana kadar uygun koşullarda saklandığı laboratuvarlara göz bankası denir. Göz bankaları dünyadaki en eski transplantasyon kuruluşudur.

 • Dünyadaki ilk göz bankası, 1944 yılında, Dr. R. Townley Paton tarafından New York City'de kurulmuş

 • 1957 yılında, Türkiye'deki ilk göz bankası Vehbi Koç tarafından, Ankara Üniversite Hastanesinde kurulmuştur.

 • Ortak standartlar ve işleyiş konusunda birliği, göz bankaları arası bilgi alışverişini sağlamak, 2001 yılında, resmi gazetede "Göz Bankaları ve Kornea Nakli Merkezleri Yönergesi" yayımlanmıştır,2005 yılı başında yürürlüğe girmiştir.

 • Türk Ceza Yasası; kadavradan kornea alım yetkisi yalnızca göz bankalarına tanınmıştır. Göz bankaları ve çalışanları dışındaki kurum ve kişilerin, kornea alımı, saklanması ve dağıtımı yapması suç sayılmıştır.

  DONÖR KORNEA KIMLERDEN ALINAMAZ?

 • Yüksek miyopi ve astigmat ihtimali nedeniyle 2 yaş altındaki kişilerden

 • Enfeksiyonlar : AIDS / HIV , Viral Hepatit ( A,B ve C ) HIV, HbsAg , HCV ve sifiliz seropozitifliği , viral ensefalit veya menenjit , kuduz , konjenital rubella , tüberküloz , progresif multifokal lökoensefalopati , sepsis ve malaria

 • Göz içi veya refraktif cerrahi geçirmiş olanlar

 • Nedeni bilinmeyen ölümler ve santral sinir sistemi hastalıkları

 • Malignensiler : Her tür göz malignensi ve lösemi , lenfoma gibi sistemik malignensiler

 • Mevcut göz hastalığı : Aktif göz inflamasyon ( sarkoidoz , romatoid artrit vb. )

 • Korneayı tutan sistemik hastalıklar(Lipid Depo Hast,Metabolik hastalıklar,Wilson v.b)

KORNEA NAKIL İÇIN NASIL HAZIRLANIR?

Ölen kişiden uygun bulunup alınan saklama solüsyonuna konur.Buzdolabı rafında bekletilir.

  Kornea Nakil Sırasına Nasıl Kayıt Yapılır?

  • Göz Hekimi tarafından muayanesi yapılıp kornea nakli gerekli görülen hastaların hekimleri tarafından göz bankasına hasta kimlik ve klinik bilgileri ile başvurusu yapılıp, bakanlığın kayıt sisteminden hasta kayıdı oluşturulur.

  • Göz bankası tıbbi müdürü tarafından kayıtlar ve donör bilgileri karşılaştırılarak kayıt sırasına göre eşleştirme yapılır.

  • Sırası gelen hasta hekimi tarafından bilgilendirilir.

  Göz Bankası Çalışanları Görev Dağılımı

  Göz bankası tıbbi müdürünün görev ve sorumlulukları

  -Bankada işlenmiş olan dokuların nakil için uygun olup olmamasına ve hangi tip keratoplasiye uygun olacağına karar verir

  -Uygun olan dokularun dağıtımından sorumludur.

  Laboratuvar yöneticisinin görev ve sorumlulukları

  -Vericinin bilgilerinin araştırılması uygunluğuna karar verilmesi

  -Dokunun saklanması

  -Tüm verilerin arşivlenmesi

  -Laboratuvar düzen ve temizliğinin sağlanması

  Banka teknisyenin görev ve sorumlulukları

  -Laboratuvar sorumlusunun gözetim ve sorumluluğunda vericiden dokunun alınmasından sorumludur.

  Haydarpaşa Numune Hastanesi Göz Bankası

  • Hastanemiz Göz Bankası Göz  Kliniği 1.katında hizmet vermektedir.

  • Bankamız; hasta kayıt odası, arşiv ve müdür odası, kornea laboratuvarı olmak üzere 3 odadan oluşmaktadır.

  • Göz bankamıza bağlı16’sı Devlet Hastanesi 2’i Üniversite Hastanesi, 21 Özel Hastane olmak üzere toplam 39 entegre hastanemiz vardır.

  • Göz Bankamızda 1 Tıbbi Müdür,1 Göz Bankası Laboratuvar Sorumlusu,2 teknisyen olmak üzere 4 kişi görev yapmaktadır.

  • Göz Bankası Tıbbi Müdürü:Doç.Dr Ece Turan Vural

  • Göz Bankası Laboratuvar Sorumlusu:Yunus Akça

  • Göz Bankası Teknisyenleri:Ahmet Türkeş,Serhat Kaya

  Haydarpaşa Numune Hastanesi Göz Bankası Hedefleri

  • Uluslararası Göz Bankalarına Akreditasyon Sağlamak

  • Amniotik membran,perikardium,duramater, sklera gibi diğer doku örneklerini saklayabilecek uzun süreli saklama şartlarını oluşturmak

  • Donör sayısını arttırarak nakil bekleyen hastalara daha fazla kişiye ulaşmak

  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 3.jpg
  • 7.jpg
  • 2.jpg
  • 4.jpg
  • 1.jpg
  • goz-bankasi.jpg