Etik Kurul Üyeleri
11 Mart 2024

İlgili mevzuata göre hazırlanmış etik kurul üye listesi ve etik kurul sekretaryasında görev alan personele ait liste:

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Üye Listesi / İSTANBUL


Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Üye Listesi / İSTANBUL

 

 

Unvanı

Adı Soyadı

Uzmanlık Alanı

Çalıştığı Kurum

Sekretaryanın Bulunduğu İl

Üyenin Çalıştığı İl

1

Prof. Dr.


   Sebahat AKSARAY
    (Etik Kurul Başkanı)

      Mikrobiyoloji

SBÜ Haydarpaşa Numune EAH

İSTANBUL

İSTANBUL

2

Doç. Dr.

    Sevcan BALCI

(Etik Kurul Başkan Yardımcısı)

       Göz Hastalıkları

SBÜ Haydarpaşa Numune EAH

İSTANBUL

İSTANBUL

3

Doç. Dr.

Habibe Güldem MERCANOĞLU

(Bildirimlerden sorumlu üye)

Eczacılık, Farmakoloji Doktorası

Sağlık Bilimleri Üniversitesi

İSTANBUL

İSTANBUL

4

Porf. Dr.

Fisun VURAL

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Haydarpaşa Numune EAH

İSTANBUL

İSTANBUL

5

Prof. Dr.

Emel LÜLECİ             Halk Sağlığı

Marmara Üni. Tıp Fakültesi

İSTANBUL

İSTANBUL

6
Prof. Dr.
Seyhan HIDIROĞLU  Halk Sağlığı

Marmara Üni. Tıp Fakültesi

İSTANBUL

İSTANBUL

7
 Prof. Dr.Barış GÜNGÖR

 Kardiyoloji

Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi EAH

İSTANBUL

İSTANBUL

8
 Doç. Dr.

Sinem DOĞRUYOL

Acil Tıp

SBÜ Haydarpaşa Numune EAH

İSTANBUL

İSTANBUL

9
 Doç. Dr.  Murat SARGINKalp ve Damar Cerrahisi
 Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi EAH

İSTANBUL

İSTANBUL

10

Doç.Dr.

 Ali SÜRMELİOĞLU  Genel Cerrahi

SBÜ Haydarpaşa Numune EAH

İSTANBUL

İSTANBUL

11
 Dr. Öğr.      Üyesi  Mehmet ERBAKAN  Aile Hekimliği

Maltepe Devlet Hastanesi

İSTANBUL

İSTANBUL

12
 Dr. Öğr. Üyesi  İhsan Oğuz TANZER  Elektrik Elektronik Mühendisliği, Biyomedikal doktorası

Sağlık Bilimleri Üniversitesi

İSTANBUL

İSTANBUL

13 Avukat Selim Durmaz Hukuk

Serbest

İSTANBUL

İSTANBUL

14

Emekli memur

Tanzer İLBAY

Sağlık Meslek Mensubu Olmayan Üye

Emekli Memur

İSTANBUL

İSTANBUL

15

 

 

 

Sekretarya:

Adı Soyadı

Eğitim Durumu