2024 Gösterge Sorumlu Listesi
24 Ocak 2024

2024 BÖLÜM BAZLI TAKİP EDİLEN GÖSTERGELER ve GÖSTERGE SORUMLU LİSTESİ
GÖSTERGE VERİ GİRİŞİ SORUMLUSUÜNVANI
MESUDE KABADAYIKalite Yönetim Birimi Birim Sorumlusu
SİBEL TAYKalite Yönetim Birimi
İZLENEN BÖLÜM BAZLI GÖSTERGELERGÖSTERGE SORUMLUSU
Kalite YönetimiDüzeltici/Önleyici Faaliyet (DÖF) Sonuçlandırma Oranı SİBEL TAY Kalite Birimi
Acil Durum YönetimiEksiksiz Doldurulan Mavi Kod Olay Formu OranıUZ.DR.AHMET SARI
Anestezi Yoğun Bakım Uzman Hekimi
Eksiksiz Doldurulan Beyaz Kod Olay Formu OranıCEREN DEMİR
Çalışan Hakları ve Güvenliği Sorumlusu
Eksiksiz Doldurulan Pembe Kod Olay Formu Oranı SİBEL TAY Kalite Birimi
Beyaz Kodda Olay Yerine Ortalama Ulaşma SüresiCEREN DEMİR
Çalışan Hakları ve Güvenliği Sorumlusu
Mavi Kodda 3 Dakika İçinde Olay Yerine Ulaşma OranıUZ.DR. AHMET SARI
Anestezi Yoğun Bakım Uzman Hekimi
Eğitim YönetimiPersonelin Eğitimlere Katılma Oranı HATİCE BARAN Eğitim ve ARGE Birimi Sorumlusu
Uyum Eğitimlerinin Gerçekleştirilme Oranı ÖZGÜL TOKAL Eğitim ve ARGE Birimi
Planlanan Eğitimlerin Gerçekleştirilme Oranı
Hasta DeneyimiHasta Deneyim Anketleri AnaliziMESUDE KABADAYI
Kalite Yönetim Birimi Birim Sorumlusu
Sağlıklı Çalışma YaşamıÇalışan Geri Bildirim Anketleri AnaliziMESUDE KABADAYI
Kalite Yönetim Birimi Birim Sorumlusu
Çalışanlara Yönelik Şiddet Olay OranıCEREN DEMİR Çalışan Hakları veGüvenliği Sorumlusu
Kan ve Vücut Sıvılarına Maruz Kalma Oranı Dr. ALİ YÜKSEL Kurum Hekimi SUZAN KAŞÇATAN İş Yeri Hemşiresi
Kesici/Delici Alet Yaralanma Oranı
Kurum İçi Bölüm Değiştiren Personel Oranı TURGUT NARMANLI İdari Mali Hizmetler Müdürü EMİNE AYNACI Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü SEVİM DENİZ
Kalite Ve Destek Hizmetleri Müdürü
Personelin Sağlık Taramalarının Tamamlanma OranıDr. ALİ YÜKSEL - Kurum Hekimi
SUZAN KAŞÇATAN-İşyeri Hemşiresi
Kurumdan Ayrılan Personel Oranı HÜLYA KILIÇ İnsan Kaynakları Birimi Sorumlu Müdür Yardımcısı
Hasta BakımıBasınç Yarası OranıTüm Klinik Sorumlu Hemşireleri
Postoperatif Solunum Yetmezliği Oranı Uz. Dr. EMİNE DİNÇER Anestezi Uzman Hekimi
Düşen Hasta OranıTüm Klinik/ Birim Kalite Sorumlu Hekim ve Hemşireleri Semt Poliklinikleri Kalite Sorumlu Hekim ve Hemşireleri Tüm Ameliyathane Kalite Sorumlu Hekim ve Hemşireleri Yoğun Bakım ve Yenidoğan Yoğun Bakım Kalite Sorumlu Hekim ve Hemşireleri
İlaç Yönetimiİlaç Hatası Bildirim OranıTüm Klinik/ Birim Kalite Sorumlu Hekim ve Hemşireleri Semt Poliklinikleri Kalite Sorumlu Hekim ve Hemşireleri Tüm Ameliyathane Kalite Sorumlu Hekim ve Hemşireleri Yoğun Bakım ve Yenidoğan Yoğun Bakım Kalite Sorumlu Hekim ve Hemşireleri Başeczacı CANSU ERTURAN
Enfeksiyonların ÖnlenmesiEl Hijyeni Uyum Oranı PROF.DR.SENİHA ŞENBAYRAK Enfeksiyon Klinik Uzman Hekimi DOÇ.DR.ASUMAN İNAN. Enfeksiyon Klinik Uzman Hekimi TÜLAY TEPER TUBA BAY KULA Enfeksiyon Kontrol Hemşireleri
Santral Kateter İlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyonu Hızı
Üriner Kateter İlişkili İdrar Yolu Enfeksiyonu Hızı
Ventilatör İlişkili Pnömoni/Ventilatör İlişkili Olay Hızı
Prosedür Spesifik Cerrahi Alan Enfeksiyonu Oranı
Cerrahi Antibiyotik Profilaksisi Uygunluk Oranı
Enfeksiyon Kontrol Demetlerine Uyum Oranı
El Hijyeni Malzemesi Tüketim Oranı
Transfüzyon Hizmetleriİmha Edilen Kan ve Kan Bileşeni Oranı Kan Merkezinde Çalışılan Cross Match Sayısının Kan Transfüzyon Sayısına Oranı PROF.DR.NURGÜL CERAN Kan Bankası Sorumlu Hekimi
DİLARA TEKDEMİR Kan Merkezi Bölüm Kalite Sorumlu Teknisyeni
Radyasyon HizmetleriKontrast Madde ile Çekilen Tomografi Oranı UZ.DR.SİBEL AYDIN AKSU Radyoloji Bölüm İdari Sorumlu Hekimi
Tekrarlayan Röntgen Çekim Oranı FULYA GÜRBÜZ Radyoloji Bölüm Kalite Sorumlu Teknisyeni
Acil ServisAcil Serviste Ortalama Müşahede SüresiPROF.DR.MEHMET KOŞARGELİR
Acil Servise Yeniden Başvuru OranıAcil Servis İdari Sorumlu Hekimi
Konsültan Hekimin Acil Servise Ulaşma Süresi ÖZNUR SIBIÇ Acil Servis Sorumlu Hemşiresi
Hasta Sevk Oranı
AmeliyathaneGüvenli Cerrahi Kontrol Listesinin Uygun Kullanım OranıAmeliyathane Bölüm Kalite Sorumlu Hemşireleri
Anesteziye Bağlı Komplikasyon Oranı Uz. Dr. EMİNE DİNÇER Anestezi Uzman Hekimi
Ameliyathaneye Planlanmamış Geri Dönüş Oranı OP.DR. ADNAN KAFADAR Ameliyathane Sorumlu Uzman Hekimi
Yoğun Bakım ÜnitesiOrgan ve Doku Nakil Bölge Koordinasyon Merkezine Bildirilen Beyin Ölümü Oranı AHMET YILMAZ Organ Nakil Koordinatörü
Beyin Ölümü Açısından Değerlendirilen Hasta Oranı
Yoğun Bakım Ünitesine Yeniden Yatış Oranı UZ.DR AHMET SARI Anestezi Yoğun Bakım Sorumlu Hekimi TUNA KARAHAN Anestezi Yoğun Bakım 1 Sorumlu Hemşiresi AYŞE YILDIZ Anestezi Yoğun Bakım 2 Sorumlu Hemşiresi
Yoğun Bakım Ünitesinde Basınç Yarası Oranı
Yoğun Bakım Ünitesinde Mortalite Oranı
Doğum HizmetleriPrimer Sezaryen OranıPROF.DR.FÜSUN VURAL
Düşük Riske Sahip İlk Doğum Yapan Kadınlarda Sezaryen OranıKadın Hastalıkları ve Doğum İdari Sorumlu Hekimi
Risk Düzeyine Göre Sezaryen Sonrası Venöz Tromboemboli (VTE) Profilaksisi Uygulanma Oranı
Risk Düzeyine Vajinal Doğum Sonrası Venöz Tromboemboli (VTE) Profilaksisi Uygulanma Oranı
HAVVA OKTAY
Vajinal Doğumda Obstetrik Travma OranıKadın Hastalıkları ve Doğum Sorumlu Hemşiresi
Güvenli Doğum Kontrol Listesi Kullanım Oranı
Doğumdan Sonraki İlk Bir Saat İçinde Ten Tene Temas Uygulanan Anne-Bebek Çifti Oranı
Sadece Anne Sütü Alarak Taburcu Edilen Bebek Oranı
Doğum Sonrası Annelerin Depresyon Riski Yönünden Değerlendirilme Oranı
Organ Nakli GöstergeleriOrtalama Soğuk İskemi Süresi AHMET YILMAZ Organ Nakil Koordinatörü
Nakil Sonrası Ortalama Yatış Süresi
Kemoterapi HizmetleriKemoterapi Tedavisi Alan Hastalarda Oluşan Ekstravazasyon Oranı EBRU SARIKAYA Kemoterapi Ünitesi Sorumlu Hemşiresi
Ekstravazasyon Sonucu Ülser Gelişen Hasta Oranı
Kemoterapi Tedavi Sürecinde Kemoterapinin Komplikasyonları Nedeniyle Ölen Hasta Oranı
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon HizmetleriDüşen Hasta Oranı DR. NİLGÜN MESCİ Fiziksel Tıp ve Rahabilitasyon Kliniği İdari Sorumlu Hekimi ZÜBEYDE GÜNDÜZ Fiziksel Tıp ve Rahabilitasyon Kliniği Sorumlu Hemşiresi
Taburculuğundan Sonraki İlk 30 Gün İçerisinde Yeniden Yatış Oranı
Diyaliz HizmetleriHemodiyaliz Hastalarında Kt/V Değeri 1.2’den veya URR Değeri % 65'den Düşük Olan Hasta Oranı PROF.DR.MELİKE BETÜL ÖĞÜTMEN Nefroloji Kliniği İdari Sorumlu Hekimi- FİKRİYE UZUNER Diyaliz Ünitesi Bölüm Kalite Sorumlu Hemşiresi
Periton Diyalizi Yapılan Hastalarda Total Kt/V Değeri 1,7’den Düşük Hasta Oranı
Serum Ferritin Düzeyi 200-500ng/ml Arasında Olan Hasta Oranı
Ortalama Hemoglobin Düzeyi 10-13 g/dl Arasında Olan Hasta Oranı
Serum Fosfor Düzeyi 5,5 mg/dl'nin Üstünde Olan Hasta Oranı
Serum Albümin Düzeyleri 3,5 g/dl'nin Altında Olan Hasta Oranı
Ortalama Hemodiyaliz Süresi
Eritropoetin Kullanım Oranı
Serum Düzeltilmiş Kalsiyum Düzeyi 8,4-10,5 mg/dl Arasında Olan Hasta Oranı
HBsAg Değeri Pozitifleşen Hasta Oranı
Anti-HCV Değeri Pozitifleşen Hasta Oranı
Kalıcı Kateteri Olan Hasta Oranı
Kalıcı Kateterli Hastalarda Kateter Enfeksiyonu Gelişen Hasta Oranı
Geçici Kateterli Hastalarda Kateter Enfeksiyonu Gelişen Hasta Oranı
Mortalite Oranı
Gerekli Laboratuvar Testlerinin Eksiksiz Olarak Yapılma Oranı
Saf Su Örneklerinde Mikrobiyolojik Analizlerin Zamanında Yapılma Oranı
Santral Venöz Kateter İlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyonu Oranı
Düzeltilmiş Ca×P düzeyi 55'in Altında Olan Hasta Oranı
Biyokimya LaboratuvarıBiyokimya Laboratuvar Testlerinde Reddedilen Numune Oranı UZ.DR.MURAT YEKREK Biyokimya Laboratuvarı İdari Sorumlu Hekimi
Biyokimya Laboratuvar Hizmet Sürecinde Kaybolan Numune Oranı
Biyokimya Laboratuvarı İç Kalite Kontrol Çalışmalarında Uygunsuzluk Sayısı
Biyokimya Laboratuvarı Dış Kalite Değerlendirme Çalışmalarında Uygunsuzluk Sayısı
Biyokimya Laboratuvar Hizmetlerinde Akılcı Laboratuvar Uyum Oranı
Mikrobiyoloji LaboratuvarıMikrobiyoloji Laboratuvar Testlerinde Reddedilen Numune Oranı PROF.DR.SEBAHAT AKSARAY Mikrobiyoloji Laboratuvarı İdari Sorumlu Hekimi UZ. DR. NİLGÜN KANSAK Mikrobiyoloji Laboratuvarı Uzman Hekimi
Mikrobiyoloji Laboratuvar Hizmet Sürecinde Kaybolan Numune Oranı
İdrar Kültürlerinde Kontaminasyon Oranı
Mikrobiyoloji Laboratuvarı İç Kalite Kontrol Çalışmalarında Uygunsuzluk Sayısı
Mikrobiyoloji Laboratuvarı Dış Kalite Değerlendirme Çalışmalarında Uygunsuzluk Sayısı
Mikrobiyoloji Laboratuvar Hizmetlerinde Akılcı Laboratuvar Uyum Oranı
Kan Kültürlerinde Direk Gram Boyama ve Son İdentifikasyon Uyum Oranı
Kan Kültürlerinde Pozitif Sonuç Oranı
İki ve Üzeri Set Alınan Kan Kültürü Oranı
Tek Şişe Alınan Kan Kültürü Seti Oranı
Alındıktan Sonra İki Saat İçinde Laboratuvara Teslim Edilmeyen Kan Kültürü Seti Oranı
Kan Kültüründe Yalancı Pozitiflik Oranı
Pozitif Sinyal Anı ile Bildirim Anı Arasında Geçen Ortalama Süre
Kan Kültürlerinde Kontaminasyon Oranı
Patoloji LaboratuvarıUygun Olmayan Patolojik Materyal Oranı PROF.DR.FÜGEN AKER Patoloji Laboratuvarı İdari Sorumlu Hekimi UZ.DR. SEDA MAZMANOĞLUPatoloji Laboratuvarı Uzman Hekimi
Patoloji Laboratuvar Hizmet Süreçlerinde Kaybolan Numune Oranı
Yetersiz Sitolojik Materyal Oranı
Bilgi Yönetim SistemiSağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Arızalarına Ortalama Müdahale SüresiİSA KARABAYIR
SBYS’nin Devre Dışı Kaldığı SüreBilgi İşlem Sorumlu Müdür Yardımcısı
Tıbbi Kayıt ve Arşiv HizmetleriEksiksiz Hasta Dosyası OranıSEVİM DENİZ
Kalite Ve Destek Hizmetleri Müdürü ÖZGÜR SEVENGÜL Arşiv Birim Çalışanı
Sağlık Kuruluna Dönen Toplam Rapor Oranı
YUSUF AYDIN
Sağlık Kurulu Sorumlu Memuru