T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Kalite Politikamız/Misyonumuz/Vizyonumuz


Misyonumuz 

 • Bireylerin sağlık ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılamak üzere;
 • Dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda, kaliteli, etkili ve güvenilir bir sağlık hizmeti vermek,
 • Kendilerini mesleklerine adamış, üstün nitelikli, en üst düzeyde teknoloji kullanan, insana değer veren hekimler ve sağlık uzmanları yetiştirmek.


Vizyonumuz 

Ülkemizde sağlık hizmetinde ilk tercih edilen, uluslar arası alanda ileri tetkik ve tedaviye yönelik çalışmalar yapan, kaliteli bakım veren eğitim ve araştırmada öncü çağdaş bir hastane olmak. 

Kalite Politikalarımız

 • Hasta ve çalışan memnuniyetine odaklı hizmet anlayışını oluşturmak.
 • Kendimizi sürekli iyileştirmek, geliştirmek.
 • Bilimsel araştırmalarda, eğitimlerde ve yeni uygulamalarda öncülük yapan bir kurum olmak.
 • Hasta haklarına saygılı olmak ve haklarını korumak.
 • Kalite yönetim anlayışını benimsemek ve bu bilinci yaymak.
 • Ekip anlayışını benimsemek ve kurum bilincini yaşatmak.
 • Hastaların bilinçli seçim haklarını kullanabilmelerini sağlamak.
 • Bilgi deneyim ve olanaklarımızla topluma daha iyi ve kaliteli sağlık hizmetini sunmak.


Temel Değerlerimiz

 • Önce insan,
 • Bilimsellik,
 • Hasta ve yakınlarının haklarına saygı,
 • Çalışanların haklarına saygı,
 • Topluma, çevreye ve yasalara saygı,
 • Tıbbi deontoloji ve Etik’e uyum,
 • Ulaşılabilir olmak,
 • Kalıcı güven.