T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Etik Kurul Üyeleri


İlgili mevzuata göre hazırlanmış etik kurul üye listesi ve etik kurul sekretaryasında görev alan personele ait liste:

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Üye Listesi / İSTANBUL

 

Unvanı

Adı Soyadı

Uzmanlık Alanı

Çalıştığı Kurum

Sekretaryanın Bulunduğu İl

Üyenin Çalıştığı İl


Doç. Dr.

Çağatay Nuhoğlu

(Etik Kurul Başkanı)

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Haydarpaşa Numune EAH

İSTANBUL

İSTANBUL


Doç. Dr.

Fisun Vural

(Etik Kurul Başkan Yardımcısı)

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Haydarpaşa Numune EAH

İSTANBUL

İSTANBUL


Dr. Öğr. Üyesi

Habibe Güldem Mercanoğlu

(Bildirimlerden sorumlu üye)

Eczacılık, Farmakoloji Doktorası

Sağlık Bilimleri Üniversitesi

İSTANBUL

İSTANBUL


Dr. Öğr. Üyesi

İhsan Oğuz Tanzer

Elektrik Elektronik Mühendisliği, Biyomedikal doktorası

Sağlık Bilimleri Üniversitesi

İSTANBUL

İSTANBUL


Prof. Dr.

Sebahat Aksaray

Mikrobiyoloji

Haydarpaşa Numune EAH

İSTANBUL

İSTANBUL


Doç. Dr.

Kadir Kayataş

İç Hastalıkları

Haydarpaşa Numune EAH

İSTANBUL

İSTANBUL


Dr. Öğr. Üyesi

Mehmet Erbakan

Aile Hekimliği

Sağlık Bilimleri Üniversitesi

İSTANBUL

İSTANBUL


Prof. Dr.

Emel Lüleci

Halk Sağlığı

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

İSTANBUL

İSTANBUL


Doç. Dr.

Seyhan Hıdıroğlu

Halk Sağlığı

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

İSTANBUL

İSTANBUL


Doç. Dr.

Murat Sargın

Kalp ve Damar Cerrahisi

Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi EAH

İSTANBUL

İSTANBUL


Doç. Dr.

Barış Güngör

Kardiyoloji

Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi EAH

İSTANBUL

İSTANBUL


Avukat

Selim Durmaz

Hukuk

Serbest

İSTANBUL

İSTANBUL


Emekli memur

Tanzer İlbay

Sağlık Meslek Mensubu Olmayan Üye

Emekli memur

İSTANBUL

İSTANBUL

Sekretarya:

 

Adı Soyadı

Eğitim Durumu

1

Ahmet Kaymakçı

Lise