T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Yönetim Şeması


HASTANE ORGANİZASYON ŞEMASI.png