T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Ataşehir EASM Ziyaret
Başhekimimiz Doç.Dr.Aytekin KAYMAKCI Bey Haydarpaşa Numune EAH Ataşehir Eğitim Aile Sağlığı Merkezini ziyaret etti.

Başhekim Ayekin KAYMAKCI ASM Ziyaret.jpg