T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Haydarpaşa Numune
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Nükleer Tıp


NÜKLEER TIP NEDİR?

Nükleer Tıp, radyoaktif elementlerle işaretli kimyasal moleküller ve biyolojik materyaller yardımıyla, hastalıklarının tanı ve tedavisi ile uğraşan bir tıp dalıdır. Radyolojik tetkiklerin aksine nükleer tıpta organların yapısından çok işlevi ve çalışma bozuklukları incelenir.

SİNTİGRAFİ NEDİR?

Organizmaya verilen radyonüklidlerin incelenecek organ veya dokudaki dağılımını görüntü şeklinde saptama yöntemine Radyonüklid (Radyoizotop) Görüntüleme (RG) adı verilir. Radyonüklidler vücuda yalnız başına veya incelenecek organa ve lezyona uygun bir farmasötiğe bağlanarak verilebilir. Radyonüklidin organizmadaki dağılımının görüntülenmesi ile anatomik bilgiler, bu dağılımın zamana göre değişikliklerinin saptanması ile de fizyolojik bilgiler elde edilir. Radyonüklidin organizmadaki dağılımı, radyasyonun parlamalar halinde ışığa çevrildiği (sintilasyon) dedektörlerle saptanır. Bu nedenle yönteme sintigrafi adı verilmektedir. Sintigrafiler incelenecek her organ için farklı bir radyoaktif ilaç verilerek, o ilacın incelenen organda tutuluşu, dağılımı, atılışı gibi özellikleri inceleyen bir tanı yöntemidir.

Kliniğimiz 2008 yılından bu yana hizmet vermekt olup, şu anda kliniğimizde iki nükleer tip uzman bulunmaktadir. Ayrıca dört teknisyen, dört hemşire, bir sekreter ve bir personel de hizmet vermektedir. 

Kliniğimizde  iki adet çift başlı çok amaçlı, dikdörtgen dedektörlü, dinamik, statik, gated, tüm vücut ve SPECT çalışmaları yapabilen iki tane gama kamera bulunmaktadır.

Nükleer  Tıp Kliniğimizde görüntüleme odası, görüntü işlem odası, efor ünitesi, hasta bekleme salonu, hasta lavobosu, atık odası, radyofarmasi ünitesi-sıcak oda, enjeksiyon odası ve raporlandırma bölümü mevcuttur. Validebağındaki  ek hizmet  binasında Kemik Dansitometrisi bulunmaktadır.

NÜKLEER TIP UYGULAMALARI 

ENDOKRİNOLOJİDE NÜKLEER TIP UYGULAMALARI

Tiroid Sintigrafisi

Paratiroid Sintigrafisi

GASTROİNTESTİNAL SİSTEM NÜKLEER TIP UYGULAMALARI

Gastroözefagial Reflü Sintigrafisi

Ösefagus transit çalışması

Gastrik Boşalma Çalışması

Gastrointestinal Kanama Çalışması

Meckel Divertikülü Sintigrafisi

Tükrük Bezi Sintigrafisi

GENİTOÜRİNER SİSTEM NÜKLEER TIP UYGULAMALARI

DMSA ile Kortikal Renal Sintigrafi (Statik Böbrek Sintigrafisi) 

DTPA ya da MAG 3 ile Diüretikli Böbrek Sintigrafisi ( Diüretik Renogram ) 

Kaptoprilli Böbrek Sintigrafisi (Kaptopril Sintigrafisi)

KARDİYOVASKÜLER SİSTEM NÜKLEER TIP UYGULAMALARI

GATED SPECT Myokard Perfüzyon Sintigrafisi

KAS-İSKELET SİSTEMİ NÜKLEER TIP UYGULAMALARI

Tum Vucut Kemik Sintigrafisi

Uc fazli Bolgesel ve Tum Vucut Kemik Sintigrafisi

ONKOLOJİDE NÜKLEER TIP UYGULAMALARI

Lenfosintigrafi ( Lenfatik Direnaj İncelemesi ) 

In-111 Octreotide Tüm Vücut Görüntüleme

SestaMIBI ile tüm vücut tümör tarama

Sentenel lenf nodu görüntüleme

I-123 MIBG  Sintigrafisi

Gama probe uygulama

PULMONER SİSTEMDE  NÜKLEER TIP UYGULAMALARI

Akciğer Perfüzyon/Ventilasyon Sintigrafisi

SANTRAL SİNİR SİSTEMİNDE NÜKLEER TIP UYGULAMALARI

Beyin Perfüzyon Sintigrafisi (Perfüzyon SPECT)

NÜKLEER TIP  TEDAVİ  PROTOKOLLERİ

Tirotoksikozda Radyoaktif İyot Tedavisi

 Kliniğimizde ayrıca Kemik Mineral Dansitometri hizmeti verilmektedir.

Birim Çalışanlarımız:

Doktorlar:

Dr. Ünal CAN

Dr. Rahime ORAK

Sağlık Fizikçisi:

Şeyma İNAN MAHİOĞLU

Hemşireler:

Aynur AKÇA

Sevgi ATILGAN

İpek KAYA

Gülfer KOŞAR

Teknisyenler:

Zeynep KÜTÜK

Gülser YALÇIN

Leyla BAYDOĞAN

Tuba DOĞAN

Sekreter:

İlknur YAZICI

Temizlik Personeli:

Hatice GÜLCEMAL

  • 1.jpeg
  • 2.jpeg
  • 3.jpeg
  • 4.jpeg
  • 5.jpeg