T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi